Dni európskeho kultúrneho dedičstva 2015 - www.postoveznamky.sk
Filatelia a zbieranie poštových známok - www.postoveznamky.sk
Filatelia a zbieranie poštových známok - www.postoveznamky.sk
Filatelia a zbieranie poštových známok - www.postoveznamky.sk
Aktuality

Aktuality

 
 
Filatelia a zbieranie poštových známok - www.postoveznamky.sk
Obchody a inzercia

Obchody a inzercia

 
 
Ponuka personalizovaných tlačových listov (PersUTL)
 
Album - Michal Zika (Bratislava) BARASA filatelia - Filatelia a numizmatika (Bratislava)
 
IZAKaJA - Exkluzívny priestor pre umenie a zberateľské predmety (Bratislava) ZBERATEĽ NR - Michal Hudec (Nitra)
 
Filatelia a zbieranie poštových známok - www.postoveznamky.sk
Odborné sekcie

Odborné sekcie

 
 
Filatelia a zbieranie poštových známok - www.postoveznamky.sk
Filatelistickí partneri

Filatelistickí partneri

 
POFIS - Poštová filatelistická služba EXPONET - Virtuálna medzinárodná filatelistická výstava
Filaso.cz ...alebo filatelisti pre seba ZSF - Zväz slovenských filatelistov
japhila - On-line denník o filatelii a zberateľstve NEWSPHILA - Informačný blog o aktuálnom dianí vo filatelii ...
 
Všetci odborní partneri
 
Filatelia a zbieranie poštových známok - www.postoveznamky.sk
Filatelistická literatúra

Filatelistická literatúra

 
  • Kniha Známky a čaro filatelie
 
Filatelia a zbieranie poštových známok - www.postoveznamky.sk
Filatelistické záujmové združenia

Filatelistické záujmové združenia

 
Slovenská spoločnosť olympijských a športových zberateľov
OLYMPSPORT - Česká asociácia pre olympijskú a športovú filateliu
SCP - The Society for Czechoslovak Philately
SFA - Slovenská filatelistická akadémia Sekcia známkových zemí Ruska pri SČF
 
Všetky filatelistické záujmové združenia
 
Filatelia a zbieranie poštových známok - www.postoveznamky.sk
Filatelistické kluby ZSF a SČF

Filatelistické kluby ZSF a SČF

 
Klub filatelistov 54-17 Poprad
Klub filatelistov 52-22 Levice
KF 00-15 Praha - klub filatelistov - zberateľov špecializovaných odborov  (Česká republika)
Klub filatelistov 02-03 Tábor
 
Všetky filatelistické kluby ZSF a SČF
 
Filatelia a zbieranie poštových známok - www.postoveznamky.sk
Google vyhľadávanie

Google vyhľadávanie

 
 
Filatelia a zbieranie poštových známok - www.postoveznamky.sk
Google preklad

Google preklad

 
 
Filatelia a zbieranie poštových známok - www.postoveznamky.sk
Hlavná stránka Filatelia a zbieranie poštových známok - www.postoveznamky.sk Fórum otázok Filatelia a zbieranie poštových známok - www.postoveznamky.sk Kontakty Filatelia a zbieranie poštových známok - www.postoveznamky.sk       Filatelia a zbieranie poštových známok - www.postoveznamky.sk Angličtina / English  
Filatelia a zbieranie poštových známok - www.postoveznamky.sk Výmenné stretnutie zberateľov v Bratislave

Dni európskeho kultúrneho dedičstva 2015

Dni európskeho kultúrneho dedičstva 2015

Príležitostná pečiatka


Dni európskeho kultúrneho dedičstva 2015Príležitostná pečiatka Dni európskeho kultúrneho dedičstva 2015
Dni európskeho kultúrneho dedičstva 2015

Príležitostná poštová pečiatka používaná v Nitre pri príležitosti Dní európskeho kultúrneho dedičstva 2015 s hlavnou témou: Reč pamiatok.

Deň používania: 11. 09. 2015
Farba: čierna
Textový motív: DNI EURÓPSKEHO KULTÚRNEHO DEDIČSTVA
Obrazový motív: Historická symbolika - socha sv. Svorada a averz strieborného poldenára franského kráľa Karola Prostého z rokov 898-929, ktorý bol nájdený v rámci výskumu základov Kostola sv. Martina v Nitre (použite aj na známke Dejiny Colníctva), v pozadí vrch Zobor s vysielacom.


Tematický popis a súvislosti:

Dni európskeho kultúrneho dedičstva (DEKD) sú významným celoeurópskym podujatím, organizovaným Radou Európy a Európskou komisiou, ktoré upriamuje pozornosť najširšej verejnosti na mimoriadne hodnoty rozmanitého kultúrneho dedičstva v 50 účastníckych štátoch.

Slovenská republika sa pripojila k organizátorom DEKD v roku 1993 a od vtedy sa každoročne konajú otváracie podujatia v niektorom historickom meste a každý ročník je zameraný na špecifickú tému. Koordinátorom DEKD na Slovensku je od r. 2010 Združenie historických miest a obcí SR. V roku 2015 je hostiteľom slávnostného otvorenia DEKD mesto Modra (11. september 2015, Nemecký evanjelický kostol Modra).

Základným cieľom DEKD, ktoré sa tradične konajú v mesiaci september, je zvýšiť povedomie obyvateľov o miestnom dedičstve a prehĺbiť záujem o jeho ochranu, ako aj rozvinúť vedomie o jeho prepojení s európskym kultúrnym dedičstvom.

Počas DEKD sa pre verejnosť otvárajú mnohé pamiatky, ktoré sú zvyčajne uzavreté, alebo sa v bežne navštevovaných pamiatkach, múzeách a galériách usporadúvajú špeciálne podujatia.

Viac informácií a program Dní európskeho kultúrneho dedičstva 2015 nájdete na stránkach: Dni európskeho kultúrneho dedičstva na Slovensku (Ministerstvo kultúry SR) a Dni európskeho kultúrneho dedičstva / European Heritage Days / Journées européennes du patrimoine (Museum.sk).

Poznámka: Je zvláštne, že pečiatka sa bude používať v Nitre, keď slávnostné otvorenie je 11. 5. 2015 v Modre. A hlavne, mesto Nitra nie je členom Združenia historických miest a obcí SR, ktoré u nás toto podujatie zastrešuje (pozri Združenie historických miest a obcí SR - Členovia).


Zdroj: Slovenská pošta/POFIS
 Poslať komentár

TOP filatelistické podujatia

TOP filatelistické podujatia

TOP filatelistické podujatia
TOP filatelistické podujatia
Najbližšie akcie a podujatia

Najbližšie akcie a podujatia

Najbližšie akcie a podujatia
 

... všetky akcie a podujatia

Najbližšie akcie a podujatia
Dni európskeho kultúrneho dedičstva 2015

Dni európskeho kultúrneho dedičstva 2015
Dni európskeho kultúrneho dedičstva 2015
Citáty na každý deň

Citáty na každý deň

Citáty na každý deň

Ak ste postavili vzdušné zámky, vaše dielo nesmie zmiznúť; práve vo vzduchu by malo zostať. Teraz pod neho postavte základy.

(Henry David Thoreau)

Citáty na každý deň
Filatelia a zbieranie poštových známok - www.postoveznamky.sk
  Možnosti spolupráce Podmienky reklamy Kontakty
Filatelia a zbieranie poštových známok - www.postoveznamky.sk
Copyright (c) 2007-2019 FilaNotes Všetky práva vyhradené.
Filatelia a zbieranie poštových známok - www.postoveznamky.sk