The greatest Slovak as a novelty for collectors

An extraordinary collector's novelty offer in the form of a banknote with a portrait of M.R. Štefánik, which opens a new edition dedicated to Slovak personalities of social, cultural and political life.

21. 09. 2022

Commemorative Postmark:
European Heritage Days 2015

European Heritage Days 2015
Day of use: 11. 09. 2015
 
Colour: black

Angličtina / English

Use translation by Google Translate (no guarantee).

Occasional postmark used in Nitra on the occasion of the European Heritage Days 2015 with main theme: Speech for sights.


Text motifs: DNI EURÓPSKEHO KULTÚRNEHO DEDIČSTVA

Pictorial motifs: Historická symbolika - socha sv. Svorada a averz strieborného poldenára franského kráľa Karola Prostého z rokov 898-929, ktorý bol nájdený v rámci výskumu základov Kostola sv. Martina v Nitre (použite aj na známke Dejiny Colníctva), v pozadí vrch Zobor s vysielacom.

Thematic description and context:

Dni európskeho kultúrneho dedičstva (DEKD) sú významným celoeurópskym podujatím, organizovaným Radou Európy a Európskou komisiou, ktoré upriamuje pozornosť najširšej verejnosti na mimoriadne hodnoty rozmanitého kultúrneho dedičstva v 50 účastníckych štátoch.

Slovenská republika sa pripojila k organizátorom DEKD v roku 1993 a od vtedy sa každoročne konajú otváracie podujatia v niektorom historickom meste a každý ročník je zameraný na špecifickú tému. Koordinátorom DEKD na Slovensku je od r. 2010 Združenie historických miest a obcí SR. V roku 2015 je hostiteľom slávnostného otvorenia DEKD mesto Modra (11. september 2015, Nemecký evanjelický kostol Modra).

Základným cieľom DEKD, ktoré sa tradične konajú v mesiaci september, je zvýšiť povedomie obyvateľov o miestnom dedičstve a prehĺbiť záujem o jeho ochranu, ako aj rozvinúť vedomie o jeho prepojení s európskym kultúrnym dedičstvom.

Počas DEKD sa pre verejnosť otvárajú mnohé pamiatky, ktoré sú zvyčajne uzavreté, alebo sa v bežne navštevovaných pamiatkach, múzeách a galériách usporadúvajú špeciálne podujatia.

Viac informácií a program Dní európskeho kultúrneho dedičstva 2015 nájdete na stránkach: Dni európskeho kultúrneho dedičstva na Slovensku (Ministerstvo kultúry SR) a Dni európskeho kultúrneho dedičstva / European Heritage Days / Journées européennes du patrimoine (Museum.sk).

Poznámka: Je zvláštne, že pečiatka sa bude používať v Nitre, keď slávnostné otvorenie je 11. 5. 2015 v Modre. A hlavne, mesto Nitra nie je členom Združenia historických miest a obcí SR, ktoré u nás toto podujatie zastrešuje (pozri Združenie historických miest a obcí SR - Členovia).


New postage stamps and other materials

16. 11. 2023

26. 10. 2023

26. 10. 2023

02. 10. 2023

02. 10. 2023

22. 09. 2023

Philatelic partners

POFIS - Postal philatelic service
EXPONET - Virtual international philatelic exhibition
Slovak Society of Olympic and Sports Collectors
Filaso.cz ...or philatelists for themselves
OLYMPSPORT - Czech Association for Olympic and Sport Philately
ZSF - Union of Slovak Philatelists