Spoločný emisný rad EUROPA 2016 - Ekológia v Európe - mysli zeleno!

Prehľad poštových známok, hárčekov a ďalších známkových produktov vydaných v rámci spoločného emisného radu EUROPA 2016 - Ekológia v Európe - mysli zeleno!

13. 02. 2024

Odborné podujatia:
Diskusné a konzultačné fórum filatelistov v Bratislave - Jar 2014

Diskusné a konzultačné fórum filatelistov v Bratislave - Jar 2014
Miesto: Hotel Jurki Dom (salónik), Domkárska 4 (Prievoz), Bratislava
Vstup: Po zaplatení vstupného
Dátum: 15. 03. 2014

Jarné Diskusné a konzultačné fórum filatelistov (DKFF) v Bratislave - odborno-popularizačné stretnutie všetkých záujemcov o filateliu.


Filatelistický portál www.postoveznamky.sk a ZKF Bratislava pozývajú všetkých záujemcov o filateliu a zbieranie poštových známok a ostatných poštových materiálov a poštovo-historických dokumentov na

Diskusné a konzultačné fórum filatelistov (DKFF)


Hlavným cieľom DKFF je ponúknuť zberateľom všetkých vekových kategórií a zamerania priestor na odborné stretnutia, diskusie a konzultácie so skúsenými filatelistami, vystavovateľmi, porotcami, znalcami a ďalšími odborníkmi, ako aj zástupcami Zväzu slovenských filatelistov, odborných filatelistických spolkov a združení.

Špeciálnym cieľom DKFF je podporiť začínajúcich zberateľov, ktorí plánujú vytvoriť filatelistické exponáty a vystaviť ich na niektorej zo súťažných filatelistických výstav.

Rámcový program DKFF


 • Vystavenie tematického exponátu My Life as a Bicycle (Môj život ako život bicykla) s odborným výkladom. Exponát získal dve zlaté medaily na svetových filatelistických výstavách PHILANIPPON 2011 a BRASILIANA 2013:
  Slovenské exponáty na výstave PHILANIPPON 2011
  Mimoriadny úspech slovenských exponátov na svetovej výstave BRASILIANA 2013
 • Voľná diskusia o moderných trendoch v tematickej filatelii a tvorbe tematických exponátov s ukážkami z vyššie uvedeného exponátu.
 • Konzultácie nad prinesenými tematickými zbierkami a exponátmi.
 • Ohodnotenie, resp. posúdenie prinesených zbierok známok + odporučenie ako postupovať ďalej.
 • Komisionálny predaj prinesených katalógov známok a inej filatelistickej literatúry.
 • Overovanie pravosti poštových známok zväzovými znalcami ZSF.
 • Informačný stolík Zväzu slovenských filatelistov (ZSF) - predaj Spravodajcu ZSF, predaj literatúry, predaj neprevzatých zásoby z novinkovej služby a UTL so ZPK Philanippon 2011 (dopredaj), informácie o členstve, možnosť prihlásenia a úhrady členského.
 • Informačný stolík Slovenskej spoločnosti olympijských a športových zberateľov (SSOŠZ) - predaj literatúry, predaj UTL so ZPK (D. Barteková, F. Chmelár, Viedenská električka), predaj odznakov a iných zberateľských predmetov so športovou a olympijskou symbolikou, informácie o členstve, možnosť prihlásenia a úhrady členského.
 • Informačný stolík Spoločenstva Sv. Gabriel (SSG) - bulletin SSG, informácie o členstve, možnosť prihlásenia a úhrady členského.

DKFF sa koná v priľahlom salóniku v čase 9:00 - 12:00 ako súčasť Výmenného stretnutia filatelistov a numizmatikov v Bratislave. Vstup je po zaplatení vstupného na výmenné stretnutie voľný.

Pozývame všetkých záujemcov a to aj tých, čo sa zbieraniu známok venujú len okrajovo alebo sa mu už nevenujú a chcú ponúknuť svoje zbierky buď na predaj alebo darovať mladým začínajúcim zberateľom z nášho Klubu mladých filatelistov. Prineste svoje zbierky, rozpracované exponáty, alebo len samostatné albumy, škatule, korešpondenciu po dedkovi alebo babičke alebo iné poklady, ktoré doma skrývate a neviete čo s nimi. Vítané sú tiež katalógy známok a iná filatelistická literatúra, ktoré môžete v rámci komisionálneho predaja na DKFF ponúknuť na predaj iným záujemcom.

Prosíme všetkých, aby rozšírili túto informáciu aj medzi ďalších kolegov a priateľov - čím viac zberateľov príde, tým viac možností na zaujímavé diskusie a získanie zaujímavých informácií i materiálov do svojich zbierok.Dopravné spojenie:
 • Auto: Z križovatky Tomášikova - Gagarinova smer Prievoz po Kaštieľskej a Parkovej (stále po hlavnej popod diaľničný obchvat).
 • MHD: Autobus č. 66 z Centrálneho trhoviska na Miletičovej ul. alebo z Bajkalskej ul. smer Prievoz (Domkárska ul.), výstupná zastávka Syslia ul.
  (pozri: Cestovný poriadok MHD Bratislava).

Pre účastníkov zo vzdialeného okolia ponúkame ubytovanie v dvojlôžkových izbách a v apartmánoch za cenu akcie 17 € (450 Kč) / osoba.

 • Tel.: +421-2-4341 3531 - hotel manager
 • Tel/Fax: +421-2-4341 0203 - recepcia
 • E-mail: jurkidom@jurki.sk
 • Web: Hotel Jurki Dom

Mapa s vyznačeným miestom konania:


Pozrieť Hotel Jurki Dom na väčšej mape


Filatelistickí partneri

POFIS - Poštová filatelistická služba
EXPONET - Virtuálna medzinárodná filatelistická výstava
Slovenská spoločnosť olympijských a športových zberateľov
Filaso.cz ...alebo filatelisti pre seba
OLYMPSPORT - Česká asociácia pre olympijskú a športovú filateliu
ZSF - Zväz slovenských filatelistov