Slávnostné vyhlásenie výsledkov ankety o najkrajšiu slovenskú poštovú známku za rok 2023

Pozvanie na slávnostné vyhlásenie výsledkov Ankety o najkrajšiu slovenskú poštovú známku roka 2023.

25. 06. 2024

Poštový lístok bez prítlače:
Devín

Devín
Deň vydania: 29. 03. 1995
Koniec platnosti: 31. 12. 2009
Nominálna hodnota: 2 Sk

Poštový (korešpondenčný) lístok s natlačenou známkou s motívom vežičky na hrade Devín.


Textový motív: Natlačená známka: Devín; Cena: 2,50 Sk

Obrazový motív: Natlačená známka: Hrad Devín - Panenská veža.

Autor známky: akad. mal. Martin Činovský
Predajná cena: 2,50 Sk


Filatelistickí partneri

POFIS - Poštová filatelistická služba
EXPONET - Virtuálna medzinárodná filatelistická výstava
Slovenská spoločnosť olympijských a športových zberateľov
Filaso.cz ...alebo filatelisti pre seba
OLYMPSPORT - Česká asociácia pre olympijskú a športovú filateliu
ZSF - Zväz slovenských filatelistov