Osobnosti: Mních Cyprián (1724 - 1775) - 300. výročie narodenia

Poštová známka v hárčekovej úprave z emisného radu Osobnosti pripomínajúca 300. výročie narodenia vzdelaného cestovateľa, ľudového liečiteľa, zberateľa, mnícha Cypriána (1724 - 1775).

26. 07. 2024

Poštová známka:
Detské centrum

Detské centrum
Deň vydania: 01. 06. 1998
Koniec platnosti: 31. 12. 2009
Nominálna hodnota: 3 Sk
Rozmery známky: 23 x 30 mm
Forma tlačového listu: TL
Počet známok na tlačovom liste: 50
Počet známok v sérii: 1
Tlačiareň: Poštovní tiskárna cenin, a.s., Praha, Česká republika
Technika tlače: Rotačná oceľotlač v kombinácii s hĺbkotlačou
Náklad: 3435000

Poštová známka venovaná Detskému centru (Spoločnosti pre pomoc deťom v SR, odkázaným na náhradnú výchovu).


Textový motív: DETSKÉ CENTRUM

Obrazový motív: Dúha a dúhový motýľ, logo Detské centra.

Výtvarný návrh známky: Lívia Mereničová

Grafická úprava: akad. mal. Martin Činovský

Rytina známky: akad. mal. Martin Činovský

Tematický popis a súvislosti:

Detské centrum, Ružomberok - Spoločnosť pre pomoc deťom v SR, odkázaným na náhradnú výchovu, založená v roku 1990. Nezisková, nevládna, apolitická organizácia. Pôsobí na celom území SR. Detské centrum združuje občanov na základe ich spoločného cieľa, pomoci deťom, odkázaným na náhradnú výchovu. Náhradná výchova - výchova mimo vlastnej biologickej rodiny. Detské centrum na dosiahnutie svojho cieľa používa dobrovoľnú angažovanosť svojich členov - odborníkov, študentov, laickú verejnosť, svoj majetok, získané finančné prostriedky, pomoc patronátnych organizácií a súkromných osôb, spoluprácu s inštitúciami náhradnej výchovy, spoluprácu s orgánmi štátnej správy a miestnej samosprávy. Detské centrum presadzuje, aby postihnutým deťom a mládeži, pokiaľ je to možné, boli priznávané také práva, aké sú vyjadrené v Dohovore OSN o právach dieťaťa. Presadzuje zásadu integrácie postihnutých detí a mládeže v spoločnosti. Detské centrum je členom Slovenskej humanitnej rady, Slovenského výboru UNICEF, Výboru na ochranu práv detí a mládeže v náhradnej výchove.


Filatelistickí partneri

POFIS - Poštová filatelistická služba
EXPONET - Virtuálna medzinárodná filatelistická výstava
Slovenská spoločnosť olympijských a športových zberateľov
Filaso.cz ...alebo filatelisti pre seba
OLYMPSPORT - Česká asociácia pre olympijskú a športovú filateliu
ZSF - Zväz slovenských filatelistov