Signed graphic sheet of Rudolf Cigánik - Election of Peter Pavel as President of the Czech Republic

An extraordinary offer of the author's hand-signed graphic sheet of the academic painter Rudolf Cigánik under the title The Election of Peter Pavel as President of the Czech Republic.

10. 11. 2023

Postage Stamp:
Children Center

Children Center
Date of Issue: 01. 06. 1998
Valid until: 31. 12. 2009
Face value: 3 Sk
Postage stamp dimensions: 23 x 30 mm
Printing sheet form: TL
Stamps in printing sheet: 50
Stamps in set: 1
Printing company: Poštovní tiskárna cenin, a.s., Praha, Czech Republic
Printing technique: Rotary recess printing combined with intaglio printing
Amount printed: 3435000

Angličtina / English

Use translation by Google Translate (no guarantee).

Poštová známka venovaná Detskému centru (Spoločnosti pre pomoc deťom v SR, odkázaným na náhradnú výchovu).


Text motifs: DETSKÉ CENTRUM

Pictorial motifs: Dúha a dúhový motýľ, logo Detské centra.

Postage stamp artwork: Lívia Mereničová

Graphical design: akad. mal. Martin Činovský

Postage stamp engraving: akad. mal. Martin Činovský

Thematic description and context:

Detské centrum, Ružomberok - Spoločnosť pre pomoc deťom v SR, odkázaným na náhradnú výchovu, založená v roku 1990. Nezisková, nevládna, apolitická organizácia. Pôsobí na celom území SR. Detské centrum združuje občanov na základe ich spoločného cieľa, pomoci deťom, odkázaným na náhradnú výchovu. Náhradná výchova - výchova mimo vlastnej biologickej rodiny. Detské centrum na dosiahnutie svojho cieľa používa dobrovoľnú angažovanosť svojich členov - odborníkov, študentov, laickú verejnosť, svoj majetok, získané finančné prostriedky, pomoc patronátnych organizácií a súkromných osôb, spoluprácu s inštitúciami náhradnej výchovy, spoluprácu s orgánmi štátnej správy a miestnej samosprávy. Detské centrum presadzuje, aby postihnutým deťom a mládeži, pokiaľ je to možné, boli priznávané také práva, aké sú vyjadrené v Dohovore OSN o právach dieťaťa. Presadzuje zásadu integrácie postihnutých detí a mládeže v spoločnosti. Detské centrum je členom Slovenskej humanitnej rady, Slovenského výboru UNICEF, Výboru na ochranu práv detí a mládeže v náhradnej výchove.


Philatelic partners

POFIS - Postal philatelic service
EXPONET - Virtual international philatelic exhibition
Slovak Society of Olympic and Sports Collectors
Filaso.cz ...or philatelists for themselves
OLYMPSPORT - Czech Association for Olympic and Sport Philately
ZSF - Union of Slovak Philatelists