Zberateľský veľtrh BRATISLAVSKÉ ZBERATEĽSKÉ DNI 2020

Pozvanie na 17. ročník zberateľského veľtrhu BRATISLAVSKÉ ZBERATEĽSKÉ DNI 2019 v Bratislave.

05. 06. 2020

Poštová známka:
Detská známka - UNICEF

Detská známka - UNICEF
Deň vydania: 01. 06. 2000
Koniec platnosti: 31. 12. 2009
Nominálna hodnota: 5,50 Sk
Rozmery známky: 30 x 23 mm
Forma tlačového listu: TL
Počet známok na tlačovom liste: 50
Tlačiareň: Poštovní tiskárna cenin, a.s., Praha, Česká republika
Technika tlače: Rotačná oceľotlač v kombinácii s hĺbkotlačou
Náklad: 5000000

Poštová známka UNICEF venovaná deťom vytlačená podľa detského výtvarného návrhu.


Textový motív: Nie je

Obrazový motív: Reprodukcia kresby Zvieratká z dúhy detskej autorky Alexandry Baníkovej, logo Detského fondu OSN UNICEF.

Autor výtvarného návrhu: Alexandra Baníková
Grafická úprava: Doc.akad. mal. Martin Činovský ArtD.
Rytec: Mgr. art. Juraj Vitek


Tematický popis a súvislosti:

Detský fond OSN - UNICEF (United Nations Childrens Fund), založený 11. 12. 1946 Valným zhromaždením OSN, je najväčšou organizáciou na svete pracujúcou na zlepšení životných podmienok detí, ich rodín a komunít, v ktorých vyrastajú. Takmer všetky krajiny sveta, dve vynímajúc, ratifikovali Dohovor o právach dieťaťa, ktorý stanovuje základné práva dieťaťa. UNICEF je tu preto, aby tieto práva hájil, aby zaistil základné potreby detí, aby im pomohol dosiahnuť plnohodnotný život. Postavenie UNICEF je v OSN výnimočné, nakoľko nečerpá z fondov OSN, ale je závislý na dobrovoľných príspevkoch. Hlavným zdrojom príjmov sú príspevky z vyhlásených zbierok, podujatí a výťažok z predaja pohľadníc UNICEF. Slovenský výbor pre UNICEF pracuje od roku 1993, je jedným z 37 národných výborov pre UNICEF, zriadených v rozvinutých krajinách. V emisii sú použité výtvarné práce detí, ktoré boli vybrané zo súťaže návrhov detí na poštové známky. Súťaž spolu s výstavou každoročne organizuje Klub filatelistov v Detve.


Filatelistickí partneri

POFIS - Poštová filatelistická služba
EXPONET - Virtuálna medzinárodná filatelistická výstava
Slovenská spoločnosť olympijských a športových zberateľov
Filaso.cz ...alebo filatelisti pre seba
OLYMPSPORT - Česká asociácia pre olympijskú a športovú filateliu
ZSF - Zväz slovenských filatelistov