Prehľad aktuálnych súťažných filatelistických výstav

Prehľad aktuálnych filatelistických výstav s možnosťou účasti vystavovateľov - členov Zväzu slovenských filatelistov (ZSF) - aktualizované 25. 9. 2020

25. 09. 2020

Príležitostná pečiatka:
Deň slovenskej poštovej známky a filatelie 2012

Deň slovenskej poštovej známky a filatelie 2012
Deň používania: 18. 12. 2012
 

Príležitostná poštová pečiatka používaná pri príležitosti Dňa slovenskej poštovej známky a filatelie v Bratislave.
Deň používania: 18. 12. 2012
Pošta: BRATISLAVA 1
Farba: čierna
Autor: Adrian Ferda
Textový motív: DEŇ SLOVENSKEJ POŠTOVEJ ZNÁMKY A FILATELIE
Obrazový motív: Krúžkový kalendár s dátumom 18. 12. 2012.


Súvisiace materiály:
Súvisiace podujatia:


Možnosť získať túto príležitostnú pečiatku


Ak máte záujem o túto príležitostnú pečiatku na poštovom lístku alebo obálke, prosím, pošlite nám požiadavku emailom: filanotes@gmail.com
Filatelistickí partneri

POFIS - Poštová filatelistická služba
EXPONET - Virtuálna medzinárodná filatelistická výstava
Slovenská spoločnosť olympijských a športových zberateľov
Filaso.cz ...alebo filatelisti pre seba
OLYMPSPORT - Česká asociácia pre olympijskú a športovú filateliu
ZSF - Zväz slovenských filatelistov