50. výročie spustenia medzinárodného tranzitu plynu cez územie Slovenska

Príležitostná poštová známka vydaná pri príležitosti 50. výročia spustenia medzinárodného tranzitu plynu cez územie Slovenska.

23. 09. 2022

Odtlačok výplatného stroja (DEKVS):
DEKVS (92705): BRATISLAVA 45 - SIEMENS

DEKVS (92705): BRATISLAVA 45 - SIEMENS
Deň vydania: 18. 11. 2015
 

Modrý odtlačok výplatného stroja DEKVS (92705): BRATISLAVA 45 - SIEMENS.


Textový motív: SIEMENS / Siemens s.r.o. / Lamačská cesta 3/A, P.O. Box 60 / 840 00 Bratislava 4 / Slovenská republika

Obrazový motív: Nie je.

Modrý odtlačok výplatného stroja - Firemný diaľkovo kreditovaný výplatný stroj (DEKVS)

Firemný diaľkovo elektronicky kreditovaný výplatný stroj (DEKVS)

  • Názov pošty: BRATISLAVA 45
  • PSČ: 840 05
  • Licenčné číslo: 92705
  • Poradové číslo podávanej zásielky: #000063648
  • Výplatná hodnota: €000.45
  • Dátum podania: 18. 11. 2015
  • Kód produktu: L2 (list 2. triedy bez služieb)

Identifikovaná doba používania: ... - 18. 11. 2015 - ...


Filatelistickí partneri

POFIS - Poštová filatelistická služba
EXPONET - Virtuálna medzinárodná filatelistická výstava
Slovenská spoločnosť olympijských a športových zberateľov
Filaso.cz ...alebo filatelisti pre seba
OLYMPSPORT - Česká asociácia pre olympijskú a športovú filateliu
ZSF - Zväz slovenských filatelistov