Aktuálne novinky a nové materiály v odbornej sekcii SLOVACIKÁ - 2/2021

Prehľad aktuálnych noviniek a nových materiálov v sekcii SLOVACIKÁ.

03. 09. 2021

Odtlačok výplatného stroja (DEKVS):
DEKVS (91647): BRATISLAVA 1 - Komunálna poisťovňa

DEKVS (91647): BRATISLAVA 1 - Komunálna poisťovňa
Deň vydania: 17. 02. 2010
 
Pošta: BRATISLAVA 1
Farba: modrá

Modrý odtlačok výplatného stroja DEKVS (91647): Komunálna poisťovňa (BRATISLAVA 1).


Textový motív: KOMUNÁLNA / poisťovňa / VIENNA INSURANCE GROUP / KOMUNÁLNA poisťovňa. a.s. / Vienna Insurance Group / CENTRÁLA / Štefánikova 8, 811 05 BRATISLAVA 1

Obrazový motív: Logo Komunálnej poisťovne.

Modrý odtlačok výplatného stroja - Firemný diaľkovo kreditovaný výplatný stroj (DEKVS)

Firemný diaľkovo elektronicky kreditovaný výplatný stroj (DEKVS)

  • Názov pošty: BRATISLAVA 1
  • PSČ: 810 00
  • Licenčné číslo: 91647
  • Poradové číslo podávanej zásielky: #000120118
  • Výplatná hodnota: €000.40
  • Dátum podania: 19. 04. 2011
  • Kód produktu: L2 (list 2. triedy bez služieb)

Identifikovaná doba používania: ... - 17. 2. 2010 - 19. 4. 2011 - ...


Filatelistickí partneri

POFIS - Poštová filatelistická služba
EXPONET - Virtuálna medzinárodná filatelistická výstava
Slovenská spoločnosť olympijských a športových zberateľov
Filaso.cz ...alebo filatelisti pre seba
OLYMPSPORT - Česká asociácia pre olympijskú a športovú filateliu
ZSF - Zväz slovenských filatelistov