100. výročie Zemskej hasičskej jednoty na Slovensku

Poštová známka vydaná pri príležitosti 100. výročia Zemskej hasičskej jednoty na Slovensku.

05. 08. 2022

Odtlačok výplatného stroja (DEKVS):
DEKVS (82197): KOŠICE 1 - Košický samosprávny kraj

DEKVS (82197): KOŠICE 1 - Košický samosprávny kraj
Deň vydania: 04. 07. 2019
 

Modrý odtlačok výplatného stroja DEKVS (82197): KOŠICE 1 - Košický samosprávny kraj


Textový motív: KOŠICKÝ SAMOSPRÁVNY KRAJ / Námestie Maratónu mieru 1 / P.O.Box E 36, 042 66 Košice

Obrazový motív: Erb Košického samosprávneho kraja

Modrý odtlačok výplatného stroja - Firemný diaľkovo kreditovaný výplatný stroj (DEKVS)

Firemný diaľkovo elektronicky kreditovaný výplatný stroj (DEKVS)
» Názov pošty: KOŠICE 1
» PSČ: 040 01
» Licenčné číslo: 82197
» Poradové číslo podávanej zásielky: #000012851
» Výplatná hodnota: €000.65
» Dátum podania: 04. 07. 2019
» Kód produktu: L2

Identifikovaná doba používania: ... - 04. 07. 2019 - ...


Filatelistickí partneri

POFIS - Poštová filatelistická služba
EXPONET - Virtuálna medzinárodná filatelistická výstava
Slovenská spoločnosť olympijských a športových zberateľov
Filaso.cz ...alebo filatelisti pre seba
OLYMPSPORT - Česká asociácia pre olympijskú a športovú filateliu
ZSF - Zväz slovenských filatelistov