Ceremonial inauguration of the postage stamp Petra Vlhova - Alpine Skiing World Cup 2020/21

Invitation to the ceremonial inauguration of the postage stamp Petra Vlhova - Alpine Skiing World Cup 2020/21 in Liptovsky Mikulas (Slovakia).

03. 11. 2021

Blue Metermark:
DEKVS (82197): KOŠICE 1 - Košický samosprávny kraj (Košice self-governing region)

DEKVS (82197): KOŠICE 1 - Košický samosprávny kraj (Košice self-governing region)
Date of Issue: 04. 07. 2019
 

Angličtina / English

Use translation by Google Translate (no guarantee).


Text motifs: KOŠICKÝ SAMOSPRÁVNY KRAJ / Námestie Maratónu mieru 1 / P.O.Box E 36, 042 66 Košice

Pictorial motifs: Erb Košického samosprávneho kraja

Modrý odtlačok výplatného stroja - Firemný diaľkovo kreditovaný výplatný stroj (DEKVS)

Firemný diaľkovo elektronicky kreditovaný výplatný stroj (DEKVS)
» Názov pošty: KOŠICE 1
» PSČ: 040 01
» Licenčné číslo: 82197
» Poradové číslo podávanej zásielky: #000012851
» Výplatná hodnota: €000.65
» Dátum podania: 04. 07. 2019
» Kód produktu: L2

Identifikovaná doba používania: ... - 04. 07. 2019 - ...


Specialized sections

Philatelic partners

POFIS - Postal philatelic service
EXPONET - Virtual international philatelic exhibition
Slovak Society of Olympic and Sports Collectors
Filaso.cz ...or philatelists for themselves
OLYMPSPORT - Czech Association for Olympic and Sport Philately
ZSF - Union of Slovak Philatelists