Signovaný grafický list Rudolfa Cigánika - 600. výročie úmrtia Jána Žižku z Trocnova

Mimoriadna ponuka autorského vlastnoručne signovaného grafického listu akademického maliara Rudolfa Cigánika pod názvom 600. výročie úmrtia Jána Žižku z Trocnova - ktož jsú boží bojovníci.

19. 04. 2024

Odtlačok výplatného stroja (DEKVS):
DEKVS (79990): BRATISLAVA 16 - KPMG Slovensko

DEKVS (79990): BRATISLAVA 16 - KPMG Slovensko
Deň vydania: 11. 12. 2015
 
Pošta: BRATISLAVA 16
Farba: modrá

Modrý odtlačok výplatného stroja (DEKVS): KPMG Slovensko (BRATISLAVA 16).


Textový motív: KPMG (logotyp) / P. O. BOX 7 / 820 04 BRATISLAVA 24 / Slovakia / Tel.: +421 (0)2 59 98 41 11 / Fax.: +421 (0)2 59 98 42 22

Obrazový motív: Logo KPMG Slovensko

Modrý odtlačok výplatného stroja - Firemný diaľkovo kreditovaný výplatný stroj (DEKVS)

Firemný diaľkovo elektronicky kreditovaný výplatný stroj (DEKVS)

 • Názov pošty: BRATISLAVA 16
 • PSČ: 810 06
 • Licenčné číslo: 79990
 • Poradové číslo podávanej zásielky: #000069969
 • Výplatná hodnota: €000.45
 • Dátum podania: 11. 12. 2015
 • Kód produktu: L2 (list 2. triedy bez služieb)
Modrý odtlačok výplatného stroja - Firemný diaľkovo kreditovaný výplatný stroj (DEKVS)

Firemný diaľkovo elektronicky kreditovaný výplatný stroj (DEKVS)

 • Názov pošty: BRATISLAVA 1
 • PSČ: 810 00
 • Licenčné číslo: 70097
 • Poradové číslo podávanej zásielky: #000034665
 • Výplatná hodnota: €001.15
 • Dátum podania: 02. 02. 2016
 • Kód produktu: R2 (doporučený list 2. triedy)

Identifikovaná doba používania: ... - 02. 02. 2016 - ...


Filatelistickí partneri

POFIS - Poštová filatelistická služba
EXPONET - Virtuálna medzinárodná filatelistická výstava
Slovenská spoločnosť olympijských a športových zberateľov
Filaso.cz ...alebo filatelisti pre seba
OLYMPSPORT - Česká asociácia pre olympijskú a športovú filateliu
ZSF - Zväz slovenských filatelistov