Autor: Filip Bulla

Zoznam článkov:


Norman Rockwell - skauting a jeho známková tvorba (28.07.2023)

Príspevok venovaný významnému americkému grafikovi a maliarovi Normanovi Rockwellovi a jeho spojeniu so skautingom a známkovou tvorbou.Všetci autori

Filatelistickí partneri

POFIS - Poštová filatelistická služba
EXPONET - Virtuálna medzinárodná filatelistická výstava
Slovenská spoločnosť olympijských a športových zberateľov
Filaso.cz ...alebo filatelisti pre seba
OLYMPSPORT - Česká asociácia pre olympijskú a športovú filateliu
ZSF - Zväz slovenských filatelistov