Jesenná zberateľská burza v Malackách

Pozvanie na jesennú zberateľskú burzu všetkých zberateľských odborov v Malackách.

10. 09. 2022

Chorvátsko

Chorvátsko
Autor: Vojtech Jankovič
Publikované: 27. 09. 2015 01:58

Prehľad slovacík zoskupených podľa krajín vydania - Európa - Chorvátsko.Chorvátsko (REPUBLIKA HRVATSKA)


1997 - Chorvátsko-slovenská filatelistická výstava SISCIAPHILA´97


Relevantné atribúty: Príležitostná pečiatka - Slovenská známka "Slovenský znak", nápis "HRVATSKO-SLOVAČKA FILATELISTIČKA IZLOŽBA", nápis "CHORVÁTSKO-SLOVENSKA FILATELISTICKA VYSTAVA".

Slovaciká - Chorvátsko - Chorvátsko-slovenská filatelistická výstava SISCIAPHILA´97 - Slovenský štátny znak

Slovaciká - Chorvátsko - Chorvátsko-slovenská filatelistická výstava SISCIAPHILA´97 - Slovenský štátny znak


Pozri tiež: Štátny znak Slovenskej republiky

___ . ___1999 - Juraj Haulík (1788 - 1869) (Spoločné vydanie s Chorvátskom)


Relevantné atribúty: Známka - portrét Juraja Haulíka, nápis "JURAJ HAULIK".

Slovaciká - Chorvátsko - Juraj Haulík - Spoločné vydanie s Chorvátskom

Slovaciká - Chorvátsko - Juraj Haulík - Spoločné vydanie s Chorvátskom

Slovaciká - Chorvátsko - Juraj Haulík - Spoločné vydanie s Chorvátskom


Pozri tiež: Významné osobnosti - Juraj Haulík

___ . ___2004 - Filatelistická výstava SLOVOLYMPFILA 2004


Relevantné atribúty: Príležitostná pečiatka - Logo filatelistickej výstavy SLOVOLYMPFILA 2004; prítlač na poštovom lístku - Nápis "SLOVOLYMPFILA / 2004 / BRATISLAVA, logo filatelistickej výstavy SLOVOLYMPFILA 2004, poštová známka "EUROLIGA 2000 - BASKETBAL ŽIEN.

Slovaciká - Chorvátsko - Filatelistická výstava SLOVOLYMPFILA 2004


Pozri tiež: Významné akcie a podujatia

___ . ___2014 - Valentín


Relevantné atribúty: Poštová známka (hore v ľavej časti srdca a v ľavom oblúku srdca) - nápis "ľúbim ťa", nápis "Milujem ťa".

Slovaciká - Chorvátsko - Valentín - Ľúbim ťa, milujem ťa


Pozri tiež: Nápisy, znaky a symboly

___ . ___2019 - 400. výročie mučeníckej smrti troch svätých košických mučeníkov


Relevantné atribúty: Príležitostná pečiatka - traja košickí mučeníci, STJEPAN PONGRACZ, MARKO KRIZIN KRIŽEVČANIN, MELKIOR GRODZIECKI.

Slovaciká - Chorvátsko - 400. výročie mučeníckej smrti troch svätých košických mučeníkov

Slovaciká - Chorvátsko - 400. výročie mučeníckej smrti troch svätých košických mučeníkov


Pozri tiež: ...

___ . ___2020 - ACT NOW - Environmentálna udržateľnosť (Spoločné vydanie Slovenska s Talianskom, rozšírené o San Marino, Chorvátsko, OSN (New York), Bielorusko a Maltu - známky Talianska a Malty vyšli až v roku 2021)


Relevantné atribúty: Poštová známka (Spoločné vydanie Slovenska s Talianskom, rozšírené o San Marino, Chorvátsko, OSN (New York), Bielorusko a Maltu).

Slovaciká - Chorvátsko - Environmentálna udržateľnosť ACT NOW - Spoločné vydanie s Chorvátskom

Slovaciká - Chorvátsko - Environmentálna udržateľnosť ACT NOW - Spoločné vydanie s Chorvátskom

Slovaciká - Chorvátsko - Environmentálna udržateľnosť ACT NOW - Spoločné vydanie s Chorvátskom


Pozri tiež: Spoločné vydania so Slovenskom

___ . ___

Autor: Vojtech Jankovič

Filatelistickí partneri

POFIS - Poštová filatelistická služba
EXPONET - Virtuálna medzinárodná filatelistická výstava
Slovenská spoločnosť olympijských a športových zberateľov
Filaso.cz ...alebo filatelisti pre seba
OLYMPSPORT - Česká asociácia pre olympijskú a športovú filateliu
ZSF - Zväz slovenských filatelistov