Vianoce 2020: Tradičná slovenská modrotlač

Poštová známka vydaná k Vianociam v roku 2020 s námetom tradičnej slovenskej modrotlače

13. 11. 2020

Chorvátsko

Chorvátsko
Autor: Vojtech Jankovič
Publikované: 27. 09. 2015 01:58

Prehľad slovacík zoskupených podľa krajín vydania - Európa - Chorvátsko.Chorvátsko (REPUBLIKA HRVATSKA)


1997 - Chorvátsko-slovenská filatelistická výstava SISCIAPHILA´97


Relevantné atribúty: Príležitostná pečiatka - Slovenská známka "Slovenský znak", nápis "HRVATSKO-SLOVAČKA FILATELISTIČKA IZLOŽBA", nápis "CHORVÁTSKO-SLOVENSKA FILATELISTICKA VYSTAVA".

Slovaciká - Chorvátsko - Chorvátsko-slovenská filatelistická výstava SISCIAPHILA´97 - Slovenský štátny znak

Slovaciká - Chorvátsko - Chorvátsko-slovenská filatelistická výstava SISCIAPHILA´97 - Slovenský štátny znak


Pozri tiež: Štátny znak Slovenskej republiky

_______________________________________________ . ________________________________________________1999 - Juraj Haulík (1788 - 1869) (Spoločné vydanie s Chorvátskom)


Relevantné atribúty: Známka - portrét Juraja Haulíka, nápis "JURAJ HAULIK".

Slovaciká - Chorvátsko - Juraj Haulík - Spoločné vydanie s Chorvátskom

Slovaciká - Chorvátsko - Juraj Haulík - Spoločné vydanie s Chorvátskom

Slovaciká - Chorvátsko - Juraj Haulík - Spoločné vydanie s Chorvátskom


Pozri tiež: Významné osobnosti - Juraj Haulík

_______________________________________________ . ________________________________________________2004 - Filatelistická výstava SLOVOLYMPFILA 2004


Relevantné atribúty: Príležitostná pečiatka - Logo filatelistickej výstavy SLOVOLYMPFILA 2004; prítlač na poštovom lístku - Nápis "SLOVOLYMPFILA / 2004 / BRATISLAVA, logo filatelistickej výstavy SLOVOLYMPFILA 2004, poštová známka "EUROLIGA 2000 - BASKETBAL ŽIEN.

Slovaciká - Chorvátsko - Filatelistická výstava SLOVOLYMPFILA 2004


Pozri tiež: Významné akcie a podujatia

_______________________________________________ . ________________________________________________2014 - Valentín


Relevantné atribúty: Poštová známka (hore v ľavej časti srdca a v ľavom oblúku srdca) - nápis "ľúbim ťa", nápis "Milujem ťa".

Slovaciká - Chorvátsko - Valentín - Ľúbim ťa, milujem ťa


Pozri tiež: Nápisy, znaky a symboly

_______________________________________________ . ________________________________________________2020 - ACT NOW - Environmentálna udržateľnosť (Spoločné vydanie s Talianskom, rozšírené o Chorvátsko, OSN (New York) a Bielorsko)


Relevantné atribúty: Poštová známka (Spoločné vydanie s Talianskom, rozšírené o Chorvátsko, OSN (New York) a Bielorsko).

Slovaciká - Chorvátsko - Environmentálna udržateľnosť ACT NOW - Spoločné vydanie s Chorvátskom

Slovaciká - Chorvátsko - Environmentálna udržateľnosť ACT NOW - Spoločné vydanie s Chorvátskom

Slovaciká - Chorvátsko - Environmentálna udržateľnosť ACT NOW - Spoločné vydanie s Chorvátskom


Pozri tiež: Spoločné vydania so Slovenskom

_______________________________________________ . ________________________________________________

Autor: Vojtech Jankovič

Filatelistickí partneri

POFIS - Poštová filatelistická služba
EXPONET - Virtuálna medzinárodná filatelistická výstava
Slovenská spoločnosť olympijských a športových zberateľov
Filaso.cz ...alebo filatelisti pre seba
OLYMPSPORT - Česká asociácia pre olympijskú a športovú filateliu
ZSF - Zväz slovenských filatelistov