Aktuálne novinky a nové materiály v odbornej sekcii SLOVACIKÁ - 3/2023

Prehľad aktuálnych noviniek a nových materiálov v sekcii SLOVACIKÁ.

29. 12. 2023

Chaviva Reiková - sionistická aktivistka, členka výsadkovej skupiny Amsterdam

Chaviva Reiková - sionistická aktivistka, členka výsadkovej skupiny Amsterdam
Autor: Vojtech Jankovič
Publikované: 23. 12. 2019 23:00

Prehľad slovacík, ktoré majú súvis s Chavivou Reichovou - sionistickou aktivistkou, členkou výsadkovej skupiny Amsterdam, ktorá sa narodila a vyrastala a, žiaľ, aj tragicky zahynula na Slovensku.Chaviva Reiková (* 22. jún 1914, Nadabula (časť Rožňavy) – 20. november 1944, Kremnička)

Chaviva Reiková, vlastným menom Marta Reiková, používala krycie mená Martha Martinovitz, Ada Robinson. Jej rodina sa v roku 1919 presťahovala do Radvane, kde v rokoch 1921 až 1929 absolvovala základnú školu. Od roku 1929 pokračovala v štúdiu na Strednej obchodnej škole v Banskej Bystrici, ktorú však nedoštudovala pre zložité rodinné sociálne pomery. Od roku 1931 začala pracovať v miestnom železiarskom obchode bratov Norbergovcov. Po vstupe do mládežníckej sionistickej organizácie Hašomer Hacair prijala od banskobystrického hašomerského zhromaždenia nové meno Chaviva (hebrejsky Ľúbezná). Po odchode do Bratislavy (1938) učila v kurze pre prípravu vysťahovalcov do Palestíny a pracovala aj ako sekretárka vedúceho sionistickej organizácie na Slovensku, Dr. Oskara Neumana. Súčasne zabezpečovala činnosť sekretariátu židovského národného fondu Keren Kyemet Lejisrael (KKL) a zúčastňovala sa aj práce v ženevskej medzinárodnej sionistickej organizácii (WIZO). O rok neskôr spolu so svojím manželom emigrovala do Palestíny a stala sa zakladateľkou kibucu Maanit. V lete 1941 vstúpila do tajnej sionistickej vojenskej organizácie HAGANAH, ktorá úzko spolupracovala s britskou spravodajskou službou Special Operacions Executive (SOE), výkonným orgánom zvláštnych úloh. Po absolvovaní vojenského výcviku a špeciálneho kurzu v júni 1942 vstúpila do jednej z úderných jednotiek zvaných Palmach. Chaviva Reiková bola prepravená na povstalecké územie 17. septembra 1944 spolu so šiestimi členmi spravodajskej skupiny OSS na letisko Tri duby. Mužská časť skupiny Amsterdam – veliteľ Zwy Ben Yaakov, Rafael Reisz a Chajim Chermesh – bola vysadená do priestoru Malej Fatry. Po stretnutí aj s ostatnými členmi skupiny Amsterdam 24. septembra 1944 sa celý mesiac aktívne podieľala na spravodajskej činnosti. Vzhľadom na zhoršujúcu sa situáciu na povstaleckých frontoch sa skupina spolu so židovskými parašutistami rozhodla 24. októbra 1944 premiestniť do hôr nad Pohronským Bukovcom, kde plánovali vybudovať lesný tábor pre prenasledovaných židov. Avšak 31. októbra 1944 o 7.00 hodine ráno bol tábor nečakane prepadnutý protipartizánskou jednotkou. Na druhý deň bola prijatá do väznice Krajského súdu v Banskej Bystrici a označená za židovskú agentku. Podľa dokladov bola 20. novembra 1944 prepustená s tým, že jej bolo vydané osobné šatstvo. V skutočnosti však bola v ten deň spolu s ďalšími dvestopäťdesiatimi židmi zavraždená v protitankovej priekope v Kremničke. Po pochovaní v Banskej Bystrici boli telesné pozostatky Chavivy Reikovej pôvodne prevezené na Olšanský cintorín do Prahy, avšak 11. 9. 1952 uložili jej ostatky na vojenskom cintoríne na hore Hercl v Jeruzaleme. Mesto Banská Bystrica jej v roku 1990 udelilo čestné občianstvo in memoriam.


Izrael (ISRAEL)


1988 - Chaviva (Marta) Reiková (1914 - 1944)


Relevantné atribúty: Známka - portrét Chavivy Reikovej vo vojenskej uniforme.

Slovaciká - Izrael - Chaviva (Marta) Reiková (1914 - 1944)

Slovaciká - Izrael - Chaviva (Marta) Reiková (1914 - 1944)Použité zdroje:

Autor: Vojtech Jankovič

Filatelistickí partneri

POFIS - Poštová filatelistická služba
EXPONET - Virtuálna medzinárodná filatelistická výstava
Slovenská spoločnosť olympijských a športových zberateľov
Filaso.cz ...alebo filatelisti pre seba
OLYMPSPORT - Česká asociácia pre olympijskú a športovú filateliu
ZSF - Zväz slovenských filatelistov