Pošta: Československá dočasná vláda v Skalici 6. 11. 1918 - www.postoveznamky.sk

XXXII. Letné olympijské hry Tokio 2020 - Štafetový beh

Príležitostná poštová známka vydaná pri príležitosti konania XXXII. Letných olympijských hier Tokio 2020 s námetom štafetového behu (atletika).

15. 04. 2020

Príležitostná pečiatka:
Československá dočasná vláda v Skalici 6. 11. 1918

Československá dočasná vláda v Skalici 6. 11. 1918
Deň používania: 25. 10. 2018
 
Pošta: SKALICA 1
Farba: čierna

Príležitostná poštová pečiatka používaná v Bratislave pri príležitosti 100. výročia pôsobenia Československej dočasnej vlády v Skalici 6. 11. 1918


Textový motív: DOČASNÁ VLÁDA V SKALICI 6. 11. 1918

Obrazový motív: Legionársky odznak nosený československými vojakmi na čapiciach v rokoch 1918-19 zobrazujúci znaky Čiech, Moravy, Sliezska a Slovenska.

Filatelistickí partneri

POFIS - Poštová filatelistická služba
EXPONET - Virtuálna medzinárodná filatelistická výstava
Slovenská spoločnosť olympijských a športových zberateľov
Filaso.cz ...alebo filatelisti pre seba
OLYMPSPORT - Česká asociácia pre olympijskú a športovú filateliu
ZSF - Zväz slovenských filatelistov