Ponuka známok rôznych európskych krajín emisie EUROPA 2016: Ekológia v Európe - mysli zeleno!

Výhodná ponuka väčšinou samostatných známok viacerých európskych krajín vydaných v rámci spoločnej emisie EUROPA 2016: Ekológia v Európe - mysli zeleno!

01. 02. 2024

Poštová známka:
Červený kríž (príplatková)

Červený kríž (príplatková)
Deň vydania: 15. 11. 1993
Koniec platnosti: 31. 12. 2009
Nominálna hodnota: 3 + 1 Sk (bez uvedenia symbolu meny)
Rozmery známky: 23 x 30 mm
Forma tlačového listu: TL
Počet známok na tlačovom liste: 50
Počet známok v sérii: 1
Tlačiareň: Poštovní tiskárna cenin, a.s., Praha, Česká republika
Technika tlače: Rotačná oceľotlač v kombinácii s hĺbkotlačou
Náklad: 3150000

Príplatková poštová Červený kríž na podporu Slovenského Červeného kríža.Obrazový motív: Symbolická kresba kvapky krvi s detskou tváričkou, ďalšie kvapky krvi, znak Červeného kríža.

Výtvarný návrh známky: František Horniak

Rytina známky: František Horniak

Tematický popis a súvislosti:

Slovenský Červený kríž (SČK) vznikol v roku 1993 ako samostatná organizácia v lovenskej republike. Túto skutočnosť si slávnostne pripomenul Slovenský Červený kríž, denník Smena, Slovenský rozhlas a Slovenská televízia celoštátnou akciou, ktorou sa malo zvýšiť množstvo darovanej krvi v dňoch od 15. 11. 1993 do 15. 12. 1993. Ministerstvo dopravy, spojov a verejných prác SR vydalo k prvému dňu akcie (15. 11. 1993) príležitostnú známku s príplatkom 1 Sk v prospech Slovenského Červeného kríža. Počas akcie darovalo krv 45 114 darcov. Na počesť akcie i darcov krvi sa uskutočnil benefičný koncert v bratislavskom Istropolise za účasti E. Kováčovej, čestnej prezidentky SČK, I. Belohorskej, ministerky zdravotníctva SR, zástupcov konzulátov a ďalších hostí.


Odborné sekcie

Filatelistickí partneri

POFIS - Poštová filatelistická služba
EXPONET - Virtuálna medzinárodná filatelistická výstava
Slovenská spoločnosť olympijských a športových zberateľov
Filaso.cz ...alebo filatelisti pre seba
OLYMPSPORT - Česká asociácia pre olympijskú a športovú filateliu
ZSF - Zväz slovenských filatelistov