Signed graphic sheet of Rudolf Cigánik - Election of Peter Pavel as President of the Czech Republic

An extraordinary offer of the author's hand-signed graphic sheet of the academic painter Rudolf Cigánik under the title The Election of Peter Pavel as President of the Czech Republic.

10. 11. 2023

Postage Stamp:
Red Cross (surtax stamp)

Red Cross (surtax stamp)
Date of Issue: 15. 11. 1993
Valid until: 31. 12. 2009
Face value: 3 + 1 Sk (without giving a currency symbol)
Postage stamp dimensions: 23 x 30 mm
Printing sheet form: TL
Stamps in printing sheet: 50
Stamps in set: 1
Printing company: Poštovní tiskárna cenin, a.s., Praha, Czech Republic
Printing technique: Rotary recess printing combined with intaglio printing
Amount printed: 3150000

Angličtina / English

Use translation by Google Translate (no guarantee).

Príplatková poštová Červený kríž na podporu Slovenského Červeného kríža.Pictorial motifs: Symbolická kresba kvapky krvi s detskou tváričkou, ďalšie kvapky krvi, znak Červeného kríža.

Postage stamp artwork: František Horniak

Postage stamp engraving: František Horniak

Thematic description and context:

Slovenský Červený kríž (SČK) vznikol v roku 1993 ako samostatná organizácia v lovenskej republike. Túto skutočnosť si slávnostne pripomenul Slovenský Červený kríž, denník Smena, Slovenský rozhlas a Slovenská televízia celoštátnou akciou, ktorou sa malo zvýšiť množstvo darovanej krvi v dňoch od 15. 11. 1993 do 15. 12. 1993. Ministerstvo dopravy, spojov a verejných prác SR vydalo k prvému dňu akcie (15. 11. 1993) príležitostnú známku s príplatkom 1 Sk v prospech Slovenského Červeného kríža. Počas akcie darovalo krv 45 114 darcov. Na počesť akcie i darcov krvi sa uskutočnil benefičný koncert v bratislavskom Istropolise za účasti E. Kováčovej, čestnej prezidentky SČK, I. Belohorskej, ministerky zdravotníctva SR, zástupcov konzulátov a ďalších hostí.


Philatelic partners

POFIS - Postal philatelic service
EXPONET - Virtual international philatelic exhibition
Slovak Society of Olympic and Sports Collectors
Filaso.cz ...or philatelists for themselves
OLYMPSPORT - Czech Association for Olympic and Sport Philately
ZSF - Union of Slovak Philatelists