Nové číslo bulletinu SV. GABRIEL 2022/3 (114)

Nové číslo filatelistického informačného bulletinu Spoločenstva zberateľov filatelistických materiálov s kresťanskou tematikou na Slovensku SV. GABRIEL.

07. 08. 2022

Zberateľské burzy:
Celoslovenská burza v Ružomberku

Celoslovenská burza v Ružomberku
Miesto: Gymnázium sv. Andreja, nám A. Hlinku, Ružomberok
Vstup: Po zaplatení vstupného
Dátum: 25. 03. 2012

Celoslovenská burza filatelie a iných filatelistických a numizmatických materiálov v Ružomberku.


Čas konania: 7:00 - 12:00

Organizátor: KF 53-02 Ružomberok

Mapa s vyznačeným miestom konania:


Pozrieť väčšiu mapu
Zdroj: FILATELIE


Filatelistickí partneri

POFIS - Poštová filatelistická služba
EXPONET - Virtuálna medzinárodná filatelistická výstava
Slovenská spoločnosť olympijských a športových zberateľov
Filaso.cz ...alebo filatelisti pre seba
OLYMPSPORT - Česká asociácia pre olympijskú a športovú filateliu
ZSF - Zväz slovenských filatelistov