Medzinárodný maratón mieru v Košiciach

Prehľad poštových, filatelistických a filokartistických materiálov vydaných k Medzinárodnému maratónu mieru v Košiciach.

12. 09. 2022

Všeobecné burzy starožitností a zberateľstva:
Burza starožitností a zberateľských predmetov v Trenčíne

Burza starožitností a zberateľských predmetov v Trenčíne
Miesto: EXPO CENTER, Pod Sokolicami 43, Trenčín
Vstup: Po zaplatení vstupného
Dátum: 22. 10. 2022

Pozvanie na burzu starožitností a zberateľských predmetov v Trenčíne.


Čas konania: 7:00 - 12:00

Ďalšie termíny v roku 2022: 3. 9., 22. 10., 19. 11., 17. 12.

Zberateľské oblasti: mince, medaile, bankovky, známky, pohľadnice, nálepky, etikety, odznaky, vlajočky, obrazy, grafiky, porcelán, gramoplatne, magnetofónové pásky, autíčka, hodiny, hracie skrinky, historické zbrane, motýle, minerály a iné zberateľské zaujímavosti

Informácie a objednávka stolov:
» Kontaktná osoba: Peter Kvasnica
» Tel.: 032 / 651 52 03, 032 / 743 56 00
» Mobil: 0905 / 267 519
» Web: www.antikmedia.sk
» Email: kvasnica@antikmedia.skMapa s vyznačeným miestom konania:Zdroj:

© www.antikmedia.sk

© Burza mincí


Filatelistickí partneri

POFIS - Poštová filatelistická služba
EXPONET - Virtuálna medzinárodná filatelistická výstava
Slovenská spoločnosť olympijských a športových zberateľov
Filaso.cz ...alebo filatelisti pre seba
OLYMPSPORT - Česká asociácia pre olympijskú a športovú filateliu
ZSF - Zväz slovenských filatelistov