Emisný plán slovenských poštových známok na rok 2020

Emisný plán slovenských poštových známok na rok 2020 (priebežne aktualizovaný 18. 2. 2020)

18. 02. 2020

Všeobecné burzy starožitností a zberateľstva:
Burza starožitností a zberateľských predmetov v Trenčíne

Burza starožitností a zberateľských predmetov v Trenčíne
Miesto: EXPO CENTER, Pod Sokolice 43, Trenčín
Vstup: Po zaplatení vstupného
Dátum: 21. 03. 2020

Pozvanie na burzu starožitností a zberateľských predmetov v Trenčíne.


Ďalšie termíny v roku 2020: 21.3., 15.8., 25.4., 16.5., ??? , 18.7., 5.9., 31.10., 28.11., 12.12.

Čas konania: 7:00 - 12:00

Zberateľské oblasti: mince, medaile, bankovky, známky, pohľadnice, nálepky, etikety, odznaky, vlajočky, obrazy, grafiky, porcelán, gramoplatne, magnetofónové pásky, autíčka, hodiny, hracie skrinky, historické zbrane, motýle, minerály a iné zberateľské zaujímavosti

Informácie a objednávka stolov:


Mapa s vyznačeným miestom konania:


Pozrieť väčšiu mapu
Zdroj:


Filatelistickí partneri

POFIS - Poštová filatelistická služba
EXPONET - Virtuálna medzinárodná filatelistická výstava
Slovenská spoločnosť olympijských a športových zberateľov
Filaso.cz ...alebo filatelisti pre seba
OLYMPSPORT - Česká asociácia pre olympijskú a športovú filateliu
ZSF - Zväz slovenských filatelistov