The COLLECTING educational program at the University of the Third Age continues successfully

Invitation to study the educational program COLLECTING AND PHILATELY at the University of the Third Age of UNIZA in Zilina (Slovakia).

27. 06. 2021

General Antiques and Collectibles Exchange Bourses:
Exchange Bourse of Antiques and Collectibles in Trencin (Slovakia)

Exchange Bourse of Antiques and Collectibles in Trencin (Slovakia)
Location: EXPO CENTER, Pod Sokolice 43, Trenčín
Entry: After paying the admission
Date: 12. 12. 2020

Angličtina / English

Use translation by Google Translate (no guarantee).

Invitation to the exchange bourse of antiques and collectibles in Trencin (Slovakia)


Ďalšie termíny v roku 2020: 31.10., 28.11., 12.12.

Čas konania: 7:00 - 12:00

Zberateľské oblasti: mince, medaile, bankovky, známky, pohľadnice, nálepky, etikety, odznaky, vlajočky, obrazy, grafiky, porcelán, gramoplatne, magnetofónové pásky, autíčka, hodiny, hracie skrinky, historické zbrane, motýle, minerály a iné zberateľské zaujímavosti

Informácie a objednávka stolov:
» Kontaktná osoba: Peter Kvasnica
» Tel.: 032 / 651 52 03, 032 / 743 56 00
» Mobil: 0905 / 267 519
» Web: www.antikmedia.sk
» Email: kvasnica@antikmedia.skMapa s vyznačeným miestom konania:Zdroj:
© www.antikmedia.sk
© Burza mincí


Philatelic partners

POFIS - Postal philatelic service
EXPONET - Virtual international philatelic exhibition
Slovak Society of Olympic and Sports Collectors
Filaso.cz ...or philatelists for themselves
OLYMPSPORT - Czech Association for Olympic and Sport Philately
ZSF - Union of Slovak Philatelists