100. výročie uvedenia do prevádzky leteckej linky Praha - Bratislava - Košice

Príležitostná poštová známka venovaná 100. výročiu uvedenia do prevádzky leteckej linky Praha - Bratislava - Košice.

03. 05. 2024

Služobná obálka:
Bratislavský hrad (Slovenská Pošta, a. s.)

Bratislavský hrad (Slovenská Pošta, a. s.)
Deň vydania: 06. 12. 2007
 

Služobná obálka Bratislavský hrad (Slovenská Pošta, a. s.).
Služobná obálka
Bratislavský hrad (Slovenská Pošta, a. s.)


Deň vydania: 6. 12. 2007
Nominálna hodnota: Bez nominálnej hodnoty (Service des postes / Vec poštovej služby)
Autor známky: Dušan Kállay
Predajná cena: Nepredajné
Zdroj: Slovenská pošta/POFIS


Filatelistickí partneri

POFIS - Poštová filatelistická služba
EXPONET - Virtuálna medzinárodná filatelistická výstava
Slovenská spoločnosť olympijských a športových zberateľov
Filaso.cz ...alebo filatelisti pre seba
OLYMPSPORT - Česká asociácia pre olympijskú a športovú filateliu
ZSF - Zväz slovenských filatelistov