Emisný plán slovenských poštových známok na rok 2021

Emisný plán slovenských poštových známok na rok 2021 (naposledy aktualizovaný 29. 4. 2021).

29. 04. 2021

Poštová známka:
Bratislavský hrad

Bratislavský hrad
Deň vydania: 27. 06. 2007
Koniec platnosti: 31. 12. 2009
Nominálna hodnota: 37 Sk
Rozmery známky: 45 x 55 mm
Forma tlačového listu: HA
Počet známok na tlačovom liste: 1
Počet známok v sérii: 1
Tlačiareň: Poštovní tiskárna cenin, a.s., Praha, Česká republika
Technika tlače: Ocelotlač z plochej platne v kombinácii s ofsetom
Náklad: 60000

Poštová známka vydaná pri príležitosti 1100. výročia prvej písomnej zmienky o Bratislave.


Textový motív: Bratislavský hrad, / 1100. výročie prvej písomnej / zmienky o Bratislave

Obrazový motív: Vyobrazenie Bratislavského hradu z Viedenskej obrázkovej kroniky zo 14. storočia. Obrancovia hradu navrtávajú lode cisára Henricha III. r. 1052. Motív na FDC predstavuje pohľad na stredovekú Bratislavu s mestským znakom v popredí (drevorez z r. 1562).

Výtvarný návrh známky: Prof. akad. mal. Dušan Kállay

Výtvarný návrh hárčeka: Prof. akad. mal. Dušan Kállay

Hárčeková úprava:

Poštová známka Bratislavský hrad (Hárčeková úprava)


Autor výtvarného návrhu známky: prof.akad. mal. Dušan Kállay
Rytec známky: František Horniak


Súvisiace články:


Tematický popis a súvislosti:

Najstarší názov hlavného mesta Slovenskej republiky sme dlho nepoznali. Tradoval sa názov z nemeckého jazykového prostredia Presburg, ktorý sa slovakizoval v podobe Prešporok. V maďarskom jazykovom prostredí sa používal názov Pozsony (Požoň). Slovenský vedec P. J. Šafárik r. 1837 ako prvý upozornil, že v zdanlivo nemeckom názve je ukryté slovanské osobné meno Brecislav. Štúrovci preto nazývali mesto Bretislav - Bratislava. V novonájdených Salzburských letopisoch je najstarší názov k r. 907 zapísaný presne: Bellum pessimum fuit ad Brezalauspurc (Neúspešná bitka bola pri Brezalauspurc). V názve mesta je meno veľkomoravského kniežaťa, ktoré vládlo na dnešnom Bratislavskom hrade. Jeho základy z 9. stor. už archeológovia odokryli. Slovom burg (burgus) od čias panstva Rimanov označovali pevnostný objekt na hranici Limes Romanus. Ide teda o burgus Braslavov. Po ňom neskôr nastúpilo knieža Poznan – a z toho je maďarizovaná forma názvu. Naše hlavné mesto nieslo svoj slovenský, resp. slovensko-latinský názov už od 9. storočia.


Autor (zdroj) popisu: Prof. Matúš Kučera


Filatelistickí partneri

POFIS - Poštová filatelistická služba
EXPONET - Virtuálna medzinárodná filatelistická výstava
Slovenská spoločnosť olympijských a športových zberateľov
Filaso.cz ...alebo filatelisti pre seba
OLYMPSPORT - Česká asociácia pre olympijskú a športovú filateliu
ZSF - Zväz slovenských filatelistov