Nové číslo časopisu SLOVENSKÁ FILATELIA 2023/4

Informácia o vydaní nového čísla filatelistického časopisu SLOVENSKÁ FILATELIA, ktorý prináša aktuálne informácie a odborné články z oblasti filatelie a zbierania poštových známok.

09. 02. 2024

Poštová známka:
Bratislava (výplatná)

Bratislava (výplatná)
Deň vydania: 31. 12. 1993
Koniec platnosti: 31. 12. 2009
Nominálna hodnota: 50 Sk (bez uvedenia symbolu meny)
Rozmery známky: 19 x 23 mm
Forma tlačového listu: TL
Počet známok na tlačovom liste: 100
Počet známok v sérii: 1
Tlačiareň: Poštovní tiskárna cenin, a.s., Praha, Česká republika
Technika tlače: Rotačná oceľotlač v kombinácii s hĺbkotlačou

Výplatná poštová známka s vyobrazením dominanty mesta Bratislava - hradného vrchu s Bratislavským hradom.Obrazový motív: Hradný vrch s Bratislavským hradom, okolitými stavbami (o. i. budova Slovenskej národnej rady) a časťou hradného opevnenia (o. i. Žigmundova brána) a ďalšími pamätihodnosťami (o. i. veža Dómu sv. Martina), nábrežie Dunaja, tlačný remorkér.

Výtvarný návrh známky: Prof. akad. mal. Dušan Kállay

Rytina známky: akad. mal. Martin Činovský

Tematický popis a súvislosti:

Jednou z dominánt mesta Bratislavy je Bratislavský hrad na hradnom vrchu. Bratislavský hradný vrch bol osídlený v dobe neolitickej, halštattskej a rímskej. Slovanské hradisko z veľkomoravskej doby sa spomína už v roku 907. Tu možno hľadať súvislosť so vznikom názvu mesta podľa mena jedného zo synov kráľa Svätopluka - Braslava. V rokoch 1431 - 1434 bol prestavaný pôvodný románsky hrad na gotické kráľovské sídlo a vojenskú pevnosť. Renesančná prestavba sa uskutočnila v rokoch 1552 - 1570 a pôvodné opevnenie sa rozšírilo v rokoch 1672 - 1674. Dňa 28. 5. 1811 zničil požiar hradný palác a mnohé objekty v jeho okolí. V tereziánskej podobe sa začal obnovovať v roku 1953. V roku 1961 bol vyhlásený za národnú kultúrnu pamiatku a od roku 1962 sa postupne sprístupňovali na hrade reprezentačné miestnosti.


Filatelistickí partneri

POFIS - Poštová filatelistická služba
EXPONET - Virtuálna medzinárodná filatelistická výstava
Slovenská spoločnosť olympijských a športových zberateľov
Filaso.cz ...alebo filatelisti pre seba
OLYMPSPORT - Česká asociácia pre olympijskú a športovú filateliu
ZSF - Zväz slovenských filatelistov