Autorský umelecký grafický list so známkou k návšteve pápeža Františka na Slovensku

Mimoriadna ponuka - autorský umelecký grafický list so známkou k návšteve pápeža Františka na Slovensku.

14. 09. 2021

Personalizovaný upravený tlačový list (PersUTL):
Bošácka skupina - 80. výročie vzniku Československého vojska vo Francúzsku (známka Štátny motív)

Bošácka skupina - 80. výročie vzniku Československého vojska vo Francúzsku (známka Štátny motív)
Deň vydania: 17. 08. 2019
Nominálna hodnota: T2 50g 
Rozmery známky: 26,5 x 33,9 + k 26,5 x 33,9 mm
Forma tlačového listu: UTL
Počet známok na tlačovom liste: 8

Personalizovaný upravený tlačový list so známkou Štátny motív k výstave Bošácka skupina k 80. výročiu vzniku Československého vojska vo Francúzsku
Upravený tlačový list:

Personalizovaný upravený tlačový list (PersUTL) Bošácka skupina - 80. výročie vzniku Československého vojska vo Francúzsku (známka Štátny motív) (Upravený tlačový list)


Personalizovaný upravený tlačový list (PersUTL) so známkou Štátny motív k 140. výročie narodenia Milana Rastislava Štefánika (1880 - 1919) je klasifikovaný ako súkromný - objednávka a grafický návrh: autor neznámky.

_______________________________ . _______________________________

PREDAJ personalizovaného UTL:


Pozrite: Aktuálna ponuka personalizovaných tlačových listov

_______________________________ . _______________________________


Tematický popis a súvislosti:

Počas Bošáckych hodov v sobotu 17. 8. 2019 o 11.00 bude v priestoroch Obecného úradu Bošáca otvorená výstava venovaná Československému zahraničnému vojsku vo Francúzsku na začiatku 2. svetovej vojny. Práve tento rok si pripomíname 80-te výročie vzniku tohto vojenského zoskupenia, ktorého bojovými vystúpeniami začal aktívny československý zahraničný odboj.

Tejto málo pripomínanej, ale významnej kapitole protifašistického odboja, sa zúčastnilo i veľké množstvo našich predkov a rodákov z blízkych obcí. Pred nedávnom ste mali v tomto časopise možnosť sa zoznámiť s „Bošáckou skupinou“ z Agdy z roku 1940. Výstava k uvedenej téme ponúka podrobnejšie informácie.

Na množstve fotografii je zdokumentovaný nielen formálny vznik čs. bojových útvarov vo Francúzsku, ale približuje i každodenný život jej príslušníkov a podmienky, v akých naši rodáci žili.

Autorom výstavy je plk. v.v. Doc. PhDr. Jozef Bystrický z Vojenského historického ústavu Bratislava. Jej grafické spracovanie a výrobu zabezpečil a financoval člen trenčianskeho Klubu vojenskej histórie protifašistického odboja Ing. Juraj Nedorost.

Personalizovaný UTL - Bošácka skupina - 80. výročie vzniku Československého vojska vo Francúzsku


Z materiálov, ktorými dopĺňame túto výstavu z našich zdrojov, dávam do pozornosti možnosť zoznámiť sa s osobnými kartami príslušníkov posádok bombardérov RAF vo Veľkej Británii, ktorí pochádzali z našej doliny, resp. z jej okolia. Predstavíme verejnosti osobnosti, na ktoré sa dnes už pamätá iba málo ľudí. Ide napr. o Štefana Dúbravu z Bošáce, Pavla Chlapíka z Moravského Lieskového, Juraja Gavalca zo Zemianskeho Podhradia, Jozefa Minarčica z Haluzíc a Štefana Mizáka z Bošáce. Všetci začali svoju účasť na odboji práve vo Francúzsku vstupom do čs. zahraničného vojska. Po francúzskej kapitulácii boli prevezení do Anglicka a zaradení do Kráľovského letectva, kde slúžili v posádkach bombardovacích lietadiel. Z ich osobných kariet budete mať možnosť dozvedieť sa o ich preveleniach, povýšeniach a vyznamenaniach. Taktiež čiastočne i o ich osobnom živote. Zo strohých vojenských záznamov sa dajú nájsť osobnejšie informácie o ich rodinách a známych. O tom, že mnohí z nich si našli v Anglicku manželky, založili rodiny a mali deti. Usadili sa a zapojili do tamojšej spoločnosti.

K nahliadnutiu bude k dispozícii i kvalitná zväčšená fotografia „Bošáckej skupiny“. Je tu teraz možnosť identifikovať i ďalších našich predkov, ktorí prešli cez výcvikový tábor v Agde a bojovali vo Francúzsku. Pri otvorení výstavy vystúpi s odborným výkladom p. Ondráš, predseda KVH protifašistického odboja Trenčín a tiež veľmi rád zodpovie i prípadné otázky návštevníkov. Pozvaný bol i vojenský pridelenec Francúzskej republiky na Slovensku.

Pozývame všetkých, čo nezabúdajú na minulosť. Tých čo sú hrdí na svojich predkov a svoj rodný kraj. Pripomenutím tejto časti vojnovej histórie čiastočne splácame dlh voči tým našim predkom, čo nasadili svoje životy za možnosť slobodného života nasledujúcich generácii a ich pamiatka nebola doteraz pripomínaná. Tešíme sa na stretnutie s vami.

ČS zahraničné vojsko vo Francúzsku – pozvanie na výstavu, časopis Prameň 2/2019


Autor (zdroj) popisu: Marián Mitánek, www.bosaca.sk


Filatelistickí partneri

POFIS - Poštová filatelistická služba
EXPONET - Virtuálna medzinárodná filatelistická výstava
Slovenská spoločnosť olympijských a športových zberateľov
Filaso.cz ...alebo filatelisti pre seba
OLYMPSPORT - Česká asociácia pre olympijskú a športovú filateliu
ZSF - Zväz slovenských filatelistov