Čo zbierame? ... známky arabských šejkátov

Prehľad rôznych vydaní poštových známok a "známok", ktoré vydávané priamo arabskými šejkátmi alebo s ich povolením, resp. nepovolením a odlíšenie ich filatelistickej hodnoty.

10. 11. 2023

Poštová známka:
Bojnický zámok

Bojnický zámok
Deň vydania: 12. 10. 2002
Koniec platnosti: 31. 12. 2009
Nominálna hodnota: 12 Sk
Rozmery známky: 26 x 40 mm
Forma tlačového listu: UTL
Počet známok na tlačovom liste: 4
Počet známok v sérii: 2
Tlačiareň: Poštovní tiskárna cenin, a.s., Praha, Česká republika
Technika tlače: Ocelotlač z plochej platne v kombinácii s ofsetom

Príležitostná poštová známka zobrazujúca Bojnický zámok. Spoločné vydanie s Čínou.


Textový motív: BOJNICKÝ ZÁMOK,

Obrazový motív: Bojnický zámok.

Upravený tlačový list:

Poštová známka Bojnický zámok (Upravený tlačový list)


Tematický popis a súvislosti:

Spoločnú slovensko-čínsku emisiu tvorí dvojica známok, na ktorých je zobrazená starobylá architektúra zámkov.

Zámockú architektúru Číny predstavuje architektonický komplex Terasy v Handan (provincia Hebei na severe Číny), ktoré bolo počas panovania dynastie Čou (pred 2300 rokmi) hlavným mestom kráľovstva a je jedným z 99 starobylých historických a kultúrnych miest krajiny. Počas panovania dynastie Čou tu postavili viacero vyvýšených terás a na ich vrchole vybudovali pavilóny. Dodnes sa zachovala iba jedna z terás. Pred 400 rokmi boli pavilóny rekonštruované a v nasledujúcich obdobiach opakovane renovované. Predstavujú unikátny štýl klasickej čínskej architektúry pavilónov a terás.

Európsku architektúru historických slohov zastupuje Bojnický zámok. Prvá písomná zmienka o zámku je z roku 1113. Pôvodne gotická pevnosť bola prestavaná na renesančné šľachtické sídlo. Posledný majiteľ zámku gróf Ján Pálffy zrekonštruoval zámok v romantickom štýle 19. storočia. Inšpiráciu čerpal zo zámkov na rieke Loire vo Francúzsku, z renesančných palácov v Benátkach a z tirolskej gotiky. Bojnický zámok patrí k najatraktívnejším kultúrnym pamiatkam v strednej Európe.


Filatelistickí partneri

POFIS - Poštová filatelistická služba
EXPONET - Virtuálna medzinárodná filatelistická výstava
Slovenská spoločnosť olympijských a športových zberateľov
Filaso.cz ...alebo filatelisti pre seba
OLYMPSPORT - Česká asociácia pre olympijskú a športovú filateliu
ZSF - Zväz slovenských filatelistov