Anketa o najkrajšiu slovenskú poštovú známku za rok 2020

Oznámenie o usporiadaní ankety o najkrajšiu slovenskú poštovú známku a najkrajšiu obálku prvého dňa (FDC) vydanú v roku 2020.

28. 04. 2021

Rozhovory a spoločenská kronika:
Biznis, kde nejestvuje čierny trh

Biznis, kde nejestvuje čierny trh
Autor: Vojtech Jankovič
Zdroj: www.etrend.sk
Publikované: 15. 05. 2013 23:11

Rozhovor o zbieraní známok, o získavaní vedomostí a najmä o investovaní do poštových známok a filatelie.

Základné informácie:


Autor: Vojtech Jankovič

Odborné sekcie

Filatelistickí partneri

POFIS - Poštová filatelistická služba
EXPONET - Virtuálna medzinárodná filatelistická výstava
Slovenská spoločnosť olympijských a športových zberateľov
Filaso.cz ...alebo filatelisti pre seba
OLYMPSPORT - Česká asociácia pre olympijskú a športovú filateliu
ZSF - Zväz slovenských filatelistov