Aktuálne novinky a nové materiály v odbornej sekcii SLOVACIKÁ - 2/2023

Prehľad aktuálnych noviniek a nových materiálov v sekcii SLOVACIKÁ.

09. 08. 2023

Poštová známka:
Bienále ilustrácií Bratislava 1993

Bienále ilustrácií Bratislava 1993
Deň vydania: 02. 09. 1993
Koniec platnosti: 31. 12. 2009
Nominálna hodnota: 5 Sk (bez uvedenia symbolu meny)
Rozmery známky: 23 x 30 mm
Forma tlačového listu: TL
Počet známok na tlačovom liste: 50
Počet známok v sérii: 1
Tlačiareň: Poštovní tiskárna cenin, a.s., Praha, Česká republika
Technika tlače: Rotačná oceľotlač v kombinácii s hĺbkotlačou
Náklad: 2035000

Poštová známka vydaná pri príležitosti konania výstavy detských knižných ilustrácií Bienále ilustrácií Bratislava (BIB) 1993.


Textový motív: Lane Smith, BIENÁLE ILUSTRÁCIÍ BRATISLAVA

Obrazový motív: Ilustrácia výtvarníka Lane Smitha z publikácie "The Big Pets" (vydavateľstvo Viking, New York 1991) ocenená cenou Zlaté jablko BIB '91, logo výstavy Bienále ilustrácií Bratislava (BIB).

Grafická úprava: akad. mal. Ľubomír Krátky

Rytina známky: akad. mal. Rudolf Cigánik

Tematický popis a súvislosti:

Medzinárodná výstava umeleckých ilustrácií detských kníh sa koná v Bratislave každé dva roky. Vznikla v roku 1962 a v roku 1965 sa uskutočnila prvá výstava ilustrácií detskej knihy slovenských a českých autorov. V roku 1967 bolo BIB už s medzinárodnou účasťou. Je to významné medzinárodné fórum. Pracuje v súlade s poslaním a cieľom UNESCO. Podmienkou výstavy ilustrácií na BIB je knižné vydanie. Ilustrácie hodnotí medzinárodná porota, ktorá najlepším ilustrátorom udeľuje jednu cenu Grand Prix, štyri Zlaté jablká BIB a päť Plakiet BIB.


Filatelistickí partneri

POFIS - Poštová filatelistická služba
EXPONET - Virtuálna medzinárodná filatelistická výstava
Slovenská spoločnosť olympijských a športových zberateľov
Filaso.cz ...alebo filatelisti pre seba
OLYMPSPORT - Česká asociácia pre olympijskú a športovú filateliu
ZSF - Zväz slovenských filatelistov