Postage Stamp:
Biennial of Illustrations Bratislava 1993

Biennial of Illustrations Bratislava 1993
Date of Issue: 02. 09. 1993
Valid until: 31. 12. 2009
Face value: 5 Sk (without giving a currency symbol)
Postage stamp dimensions: 23 x 30 mm
Printing sheet form: TL
Stamps in printing sheet: 50
Stamps in set: 1
Printing company: Poštovní tiskárna cenin, a.s., Praha, Czech Republic
Printing technique: Rotary recess printing combined with intaglio printing
Amount printed: 2035000

Angličtina / English

Use translation by Google Translate (no guarantee).

Poštová známka vydaná pri príležitosti konania výstavy detských knižných ilustrácií Bienále ilustrácií Bratislava (BIB) 1993.


Text motifs: Lane Smith, BIENÁLE ILUSTRÁCIÍ BRATISLAVA

Pictorial motifs: Ilustrácia výtvarníka Lane Smitha z publikácie "The Big Pets" (vydavateľstvo Viking, New York 1991) ocenená cenou Zlaté jablko BIB '91, logo výstavy Bienále ilustrácií Bratislava (BIB).

Graphical design: akad. mal. Ľubomír Krátky

Postage stamp engraving: akad. mal. Rudolf Cigánik

Thematic description and context:

Medzinárodná výstava umeleckých ilustrácií detských kníh sa koná v Bratislave každé dva roky. Vznikla v roku 1962 a v roku 1965 sa uskutočnila prvá výstava ilustrácií detskej knihy slovenských a českých autorov. V roku 1967 bolo BIB už s medzinárodnou účasťou. Je to významné medzinárodné fórum. Pracuje v súlade s poslaním a cieľom UNESCO. Podmienkou výstavy ilustrácií na BIB je knižné vydanie. Ilustrácie hodnotí medzinárodná porota, ktorá najlepším ilustrátorom udeľuje jednu cenu Grand Prix, štyri Zlaté jablká BIB a päť Plakiet BIB.


Philatelic partners

POFIS - Postal philatelic service
EXPONET - Virtual international philatelic exhibition
Slovak Society of Olympic and Sports Collectors
Filaso.cz ...or philatelists for themselves
OLYMPSPORT - Czech Association for Olympic and Sport Philately
ZSF - Union of Slovak Philatelists