Informal friendly meeting of meeting of stamp and postcard collectors in Bratislava

Invitation to an informal friendly meeting of stamp and postcard collectors organized by the Philatelic Club KF 51–34 in Bratislava in cooperation with the Union of Slovak Philatelists (ZSF) and the philatelic information portal www.postoveznamky.sk.

26. 06. 2024

Postage Stamp:
Biennial of Illustrations Bratislava 1993

Biennial of Illustrations Bratislava 1993
Date of Issue: 02. 09. 1993
Valid until: 31. 12. 2009
Face value: 5 Sk (without giving a currency symbol)
Postage stamp dimensions: 23 x 30 mm
Printing sheet form: TL
Stamps in printing sheet: 50
Stamps in set: 1
Printing company: Poštovní tiskárna cenin, a.s., Praha, Czech Republic
Printing technique: Rotary recess printing combined with intaglio printing
Amount printed: 2035000

Angličtina / English

Use translation by Google Translate (no guarantee).

Poštová známka vydaná pri príležitosti konania výstavy detských knižných ilustrácií Bienále ilustrácií Bratislava (BIB) 1993.


Text motifs: Lane Smith, BIENÁLE ILUSTRÁCIÍ BRATISLAVA

Pictorial motifs: Ilustrácia výtvarníka Lane Smitha z publikácie "The Big Pets" (vydavateľstvo Viking, New York 1991) ocenená cenou Zlaté jablko BIB '91, logo výstavy Bienále ilustrácií Bratislava (BIB).

Graphical design: akad. mal. Ľubomír Krátky

Postage stamp engraving: akad. mal. Rudolf Cigánik

Thematic description and context:

Medzinárodná výstava umeleckých ilustrácií detských kníh sa koná v Bratislave každé dva roky. Vznikla v roku 1962 a v roku 1965 sa uskutočnila prvá výstava ilustrácií detskej knihy slovenských a českých autorov. V roku 1967 bolo BIB už s medzinárodnou účasťou. Je to významné medzinárodné fórum. Pracuje v súlade s poslaním a cieľom UNESCO. Podmienkou výstavy ilustrácií na BIB je knižné vydanie. Ilustrácie hodnotí medzinárodná porota, ktorá najlepším ilustrátorom udeľuje jednu cenu Grand Prix, štyri Zlaté jablká BIB a päť Plakiet BIB.


Philatelic partners

POFIS - Postal philatelic service
EXPONET - Virtual international philatelic exhibition
Slovak Society of Olympic and Sports Collectors
Filaso.cz ...or philatelists for themselves
OLYMPSPORT - Czech Association for Olympic and Sport Philately
ZSF - Union of Slovak Philatelists