Filatelia a zbieranie poštových známok - www.postoveznamky.sk
Filatelia a zbieranie poštových známok - www.postoveznamky.sk
Filatelia a zbieranie poštových známok - www.postoveznamky.sk
Aktuality

Aktuality

 
 
Filatelia a zbieranie poštových známok - www.postoveznamky.sk
Obchody a inzercia

Obchody a inzercia

 
Album - Michal Zika (Bratislava) BARASA filatelia - Filatelia a numizmatika (Bratislava)
 
IZAKaJA - Exkluzívny priestor pre umenie a zberateľské predmety (Bratislava) ZBERATEĽ NR - Michal Hudec (Nitra)
 
 
 
Filatelia a zbieranie poštových známok - www.postoveznamky.sk
Odborné sekcie

Odborné sekcie

 
 
Filatelia a zbieranie poštových známok - www.postoveznamky.sk
Filatelistickí partneri

Filatelistickí partneri

 
POFIS - Poštová filatelistická služba EXPONET - Virtuálna medzinárodná filatelistická výstava
Filaso.cz ...alebo filatelisti pre seba ZSF - Zväz slovenských filatelistov
japhila - On-line denník o filatelii a zberateľstve NEWSPHILA - Informačný blog o aktuálnom dianí vo filatelii ...
 
Všetci odborní partneri
 
Filatelia a zbieranie poštových známok - www.postoveznamky.sk
Filatelistická literatúra

Filatelistická literatúra

 
 • Kniha Známky a čaro filatelie
 
Filatelia a zbieranie poštových známok - www.postoveznamky.sk
Filatelistické záujmové združenia

Filatelistické záujmové združenia

 
Slovenská spoločnosť olympijských a športových zberateľov
OLYMPSPORT - Česká asociácia pre olympijskú a športovú filateliu
SCP - The Society for Czechoslovak Philately
SFA - Slovenská filatelistická akadémia Sekcia známkových zemí Ruska pri SČF
 
Všetky filatelistické záujmové združenia
 
Filatelia a zbieranie poštových známok - www.postoveznamky.sk
Filatelistické kluby ZSF a SČF

Filatelistické kluby ZSF a SČF

 
Klub filatelistov 54-17 Poprad
Klub filatelistov 52-22 Levice
KF 00-15 Praha - klub filatelistov - zberateľov špecializovaných odborov (Česká republika)
Klub filatelistov 02-03 Tábor
 
Všetky filatelistické kluby ZSF a SČF
 
Filatelia a zbieranie poštových známok - www.postoveznamky.sk
Google vyhľadávanie

Google vyhľadávanie

 
 
Filatelia a zbieranie poštových známok - www.postoveznamky.sk
Google preklad

Google preklad

 
 
Filatelia a zbieranie poštových známok - www.postoveznamky.sk
Hlavná stránka Filatelia a zbieranie poštových známok - www.postoveznamky.sk Fórum otázok Filatelia a zbieranie poštových známok - www.postoveznamky.sk Kontakty Filatelia a zbieranie poštových známok - www.postoveznamky.sk       Filatelia a zbieranie poštových známok - www.postoveznamky.sk Angličtina / Angličtina / English / Englisch  
Filatelia a zbieranie poštových známok - www.postoveznamky.sk

Pohľadnice - Bibliografia článkov o pohľadniciach

Pohľadnice - Bibliografia článkov o pohľadniciach

Bibliografia článkov o pohľadniciach


Pohľadnice - bibliografia článkov o pohľadniciach a ich zbieraní.Časopis Zberateľ (1995 - 2009)Ročník 1995
 • -des-: Kontrolné poplatkové známky Slovakotour, Návrh na hodnotenie pohľadníc 1/19.
 • -des-: Kuriozity (2) Pohľadnica z Vraclavi do Piešťan,4/18.
 • Tekeľ J.: Priemyselná výstava-Žilina 1903, 6/14.
 • -ik-: Výstava o hrade Strečno, 7-8/11.
 • Jelenčiak J.: Sad Janka Kráľa v Bratislave, 7-8/16.
 • -ik- : Zbieranie pohľadníc - Filokartia (úvod do seriálu), 11/8.
 • -ik-: Zbieranie pohľadníc - Filokartia (2).

Ročník 1996
 • -ik-: Zbieranie pohľadníc - Filokartia (3), 1/16.
 • -des-: Pohľadnica z Poľnej pošty č. 6 do Dobšinej.
 • Tekeľ J.: Identifikácia perfinu na pohľadnici, 6/19.
 • (vkn): Výstava pohľadníc v Nitre, 9/11.
 • Mička J.: Zaujímavá pohľadnica z Kanady, 10/26.

Ročník 1997
 • Horyna M.: Železnice a kolejové vozidlá na pohlednici, 2/10.
 • Urminský A.: Začína kalendárový boom?, 9/12.
 • Urminský A.: Námetové zbieranie pohľadníc, 9/13.
 • Hudák V.: Bibliografia venovaná starým pohľadniciam, 11/21.
 • Bachratý M.: Keď sú pohľadnice nežiaduce, 12/21.

Ročník 1998
 • Urminský A.: Neobyčajný rozmer pohľadnice, 2/21.
 • Baliga Z.: Vysoké Tatry na pohľadniciach (recenzia), 3/28.
 • Rančák J.: Kandidatúra Popradu na usporiadanie ZOH 2006 na pohľadnici, 4/9.
 • Urminský A.: Vystavovať! Ale ako a kde?, 6/17.
 • Hudák V.: Výstava pohľadníc, 7-8/9.
 • Zrubec S.: Filatelia dneška a otvorená trieda, 7-8/23.
 • Urminský A.: Profesor Emil Belluš a filokartia?, 10/18.
 • Madluška I.: Pre zberateľov pohľadníc, 10/24.
 • Urminský A.: Architekt Dušan Jurkovič a filokartia?, 11/21.

Ročník 1999
 • Urminský A.: Mlyny, pohľadnice a otvorená trieda, 1/12.
 • Korený J.: Expedícia ASR na pohľadnici, 1/19.
 • Urminský A.: Ojedinelá pohľadnica, 3/10.
 • Urminský A.: Pohľadnice trochu inak. Rómovia, 4/12.
 • Urminský A.: Pohľadnice trochu inak. Kroje, 5/23.
 • Zika M.: Osobnosť M. R. Štefánika v zrkadle pohľadníc, 6/12.
 • urminský A.: Pohľadnice trochu inak. Mosty, 6/20.
 • Urminský A.: Kapitoly o zbieraní pohľadníc alebo úvod do filokartie. Vznik a vývoj pohľadníc, Pohľadnica ako najrozšírenejšie komunikačné médium na prelome 19. a 20 storočia, 7-8/38.
 • Madluška I.: Fotografia a pohľadnica, 7-8/41.
 • Kuběnka J.: Keď sa pohľadnice uvoľňovali, 7-8/42.
 • Urminský A.: Kapitoly o zbieraní pohľadníc alebo úvod do filokartie. Obrazová strana pohľadnice, 9/22.
 • Urminský A.: Kapitoly o zbieraní pohľadníc alebo úvod do filokartie. Miestopisné pohľadnice, 10/15.
 • Urminský A.: Kapitoly o zbieraní pohľadníc alebo úvod do filokartie. II. Blahoprajné pohľadnice, 11/21.
 • Zika M.: Kapitoly o zbieraní pohľadníc alebo úvod do filokartie. III. Výroba pohľadníc, 12/20.

Ročník 2000
 • vg: Pre zberateľov pohľadníc, 1/7.
 • Zika M.: Kapitoly o zbieraní pohľadníc alebo úvod do filokartie. III. Výroba pohľadníc (2.čast), 1/18.
 • Evinic D.: Kontrola vydávania a predaja pohľadníc od 1. 1. 1940 do...?, 1/19.
 • Urminský A.: Pohľadnice trochu inak, Voda, 1/26.
 • Molnár J.: Pohľadnica ako dokument: Juhoslávia, 2/20.
 • Zika M.: Kapitoly o zbieraní pohľadníc alebo úvod do filokartie. IV. Tvar a rozmery pohľadníc, 2/24.
 • Urminský A.: Pozdrav z Hořic, 2/25.
 • Urminský A.: Pohľadnica a perfin, 3/23.
 • Zika M.: Kapitoly o zbieraní pohľadníc alebo úvod do filokartie. V. Delenie pohľadníc podľa obrazu, 3/24.
 • Zika M.: Kapitoly o zbieraní pohľadníc alebo úvod do filokartie. (9) Gratulačné pohľadnice, 4/34.
 • Urminský A.: Kapitoly o zbieraní pohľadníc alebo úvod do filokartie. (10) Zbieranie pohľadníc v minulosti, 5/30.
 • Urminský A.: Kapitoly o zbieraní pohľadníc alebo úvod do filokartie. (11) Náčrt zbierania pohľadníc v súčasnosti, 6/28.
 • Zika M.: Kapitoly o zbieraní pohľadníc alebo úvod do filokartie. (12, 13) Žánrové pohľadnice, 7-8/31.
 • Urminský A.: Zvláštne druhy pohľadníc, 7-8/33.
 • Urminský A.: Možnosti otvorenej triedy, 7-8/37.
 • Zika M.: Retuš železničnej trate, 7-8/65.
 • Urminský A.: Kapitoly o zbieraní pohľadníc alebo úvod do filokartie. (14) Militárie na pohľadniciach, 9/18.
 • vkn: Nitrafila 2003, 9/31.
 • Urminský A.: Kapitoly o zbieraní pohľadníc alebo úvod do filokartie. (15) Využitie historických pohľadníc, 10/28.
 • Urminský A.: Kapitoly o zbieraní pohľadníc alebo úvod do filokartie. (16) Filatelistická hodnota pohľadníc, Zásady oceňovania pohľadníc. 11/18.
 • Urminský A.: Kapitoly o zbieraní pohľadníc alebo úvod do filokartie. (17) Čo je čo vo filokartii? 12/18.

Ročník 2001
 • Gašpar J.: Pohľadnice a fotografická dynastia Divaldovcov, 1/11.
 • Urminský A.: Pohľadnice a drobné stavby, 1/25.
 • redakcia: Pohľadnica s milým pozdravom, 2/7.
 • Gašpar J.: Košice na dobových pohľadniciach, 2/7.
 • vkn: Piešťany na historických pohľadniciach, 2/24.
 • Urminský A.: Čo všetko vieme povedať o jednej pohľadnici. 2/33.
 • Urminský A.: Netradičné ale zaujímavé námety na pohľadniciach, 4/16.
 • Urminský A.: Pavol Socháň, vydavateľ a zberateľ pohľadníc, 5/24.
 • Vaškovič R.: Filokartia a internet, 5/25.
 • Vaškovič R.: Unikátny záber mesta Prešova..., 5/26.
 • Tekeľ J.: Čo je čo? (rezenzia) 5/41.
 • Vrabec M.: Fotopohľadnice a ich dokumentačná hodnota, 7/14.
 • Urminský A.: Prvá slov CM poslaná elektronickou poštou, 7/17.
 • Urminský A.: „Pátracia pohľadnica“, 7/19.
 • Urminský A.: Coffee Table Book 8/30.
 • Zika M.: O jednej fotografii a jej retušovaných variantách na pohľadniciach, 9/24.
 • A.U.: Počítače a pohľadnice, 9/34.
 • Mikuš M.: Plemená koní na pohľadniciach, 10/17.
 • Kiššimon M.: Projekt 2005 (3), 11/16.

Ročník 2002
 • Kiššimon M.: Pohľadnicový obraz, 1/18.
 • Urminský A.: Námetové variácie na pohľadniciach (1) - Studne, plte, pltníctvo, 1/27.
 • Urminský A.: Námetové variácie na pohľadniciach (2) - Piešťanský kroj, Voj. žel. tel. stanica, Personalizovaná pohľadnica, 2/28.
 • Urminský A.: Námetové variácie na pohľadniciach (3) - Karlštejn..., Odvody regrútov, Jedna pohľadnica, dve stanice, 3/31.
 • Zika M.: 750. výročie sobáša Přemysla, 4/20.
 • Urminský A.: Námetové variácie na pohľadniciach (4) - Najväčší parník na svete, História jedného bazénu, Rozhľadne, 4/27.
 • Urminský A.: Námetové variácie na pohľadniciach (5) - Cukrovary..., Kaštiele..., Dostavníková stanica v Piešťanoch, 5/29.
 • Zika M.: Záhady spod Devína, 5/36.
 • Lechnerová E.: Imperátor a tie druhé (1), 6/19.
 • Ľ. K. Súkromné celiny Rakúska (2), 6/23.
 • Urminský A.: Námetové variácie na pohľadniciach (6) - Pohľadnice s poľovníckou tematikou, Karol Ondreička - vydavateľ pohľadníc, Kominári na pohľadniciach, 6/38.
 • Lechnerová E.: Imperátor a tie druhé (2),7/19.
 • Ľ. K.: Súkromné celiny Rakúska (3), 7/23.
 • Urminský A.: Námetové variácie na pohľadniciach (7) - Výrobcovia a vydavatelia pohľadníc a ich značky, 7/31.
 • Hanušin J.: Pohľadnice tlačiarne a vydavateľstva L. Gansel Trenčín, 7/35.
 • Lechnerová E.: Imperátor a tie druhé (3), 8/25.
 • Urminský A.: Námetové variácie na pohľadniciach (8) - Propeler, 8/36.
 • Urminský A.: Námetové variácie na pohľadniciach (9) - Bratislavský starý most, 9/30.
 • Bachratý M.: Ad: Poplatkové známky na pohľadnice, 10/18.
 • Korený J.: Zakladateľka slovenskej profesionálnej fotografie, 10/25.
 • Oravec P.: Ad: Karlštejn so zaujimavými pečiatkami, 10/29.
 • Németh V. K.: Autentickosť pohľadníc vo filatelistických zbierkach, 11/27.
 • (R) : 120. výročie pošty Báb, 12/28.

Ročník 2003
 • redakcia: Čo neodvial čas, 1/34.
 • Urminský A.: Francúzske inšpirácie, 2/29.
 • Zika M.: Ktorá je najstaršia?, 3/27.
 • Urminský A.: Séria pohľadníc Detvy, 3/31.
 • Zika M.: Sereď - dejiny mesta (rezenzia), 4/27.
 • Urminský A.: Veľkonočné pohľadnice, 4/30.
 • jms.: Prvý pomník Milanovi Rastislavovi Štefánikovi, 5/27.
 • vkn.: Dnes sa nám to už nemôže stať, 5/30.
 • Urminský A.: Celinové pohľadnice - terra incognita? 5/31.
 • Zika M.: Nie všetko zlomené je poškodené, 5/33.
 • Urminský A.: Drevené kostoly, 6/31.
 • Zika M.: Slovensko na pohľadniciach Karola Plicku, 7/ State 4.
 • Urminský A.: Militarie trochu inak, 7/30.
 • Bachratý M.: Kuriozita z roku 1939, 8/17.
 • Chovan B.: Pohľadnica a potulky Tatrami, 8/18.
 • Jankovič J.: Zo zberateľskej kapsy Jozefa Jankoviča, 8/19.
 • Urminský A.: Pohľadnice z dovoleniek, 8/27.
 • Pekárová M.: Klimatické kúpele na Slovensku (I), 8/31.
 • Zrubec S.: U modrého Dunaja, 8/33.
 • Zrubec S.: Svätoalžbetínska pohľadnica, 9/16.
 • Urminský A.: Koníčky, kone...,9/29.
 • Pekárová M.: Klimatické kúpele na Slovensku (II), 9/33.
 • Pekárova M.: Bardejovské kúpele na historických pohľadniciach, 10/33.
 • Lechnerová E.: Dunajská mozaika, 11/state 6.
 • Pekárová M.: Kúpele Sliač na historických pohľadniciach, 11/29.
 • Pekárová M.: Kúpele Rajecké Teplice na hist. pohľadniciach, 12/27.

Ročník 2004
 • Soľava J.: Z histórie našej železničnej dopravy, Zberateľské state 7, 1/vložka 1-7.
 • Lechnerová E. Zábavné pohľadnice (1), 1/28.
 • Pekárová M.: Kúpele Turčianske Teplice na hist. pohľadniciach, 1/29.
 • Lechnerová E.: Zábavné pohľadnice (2), 2/28.
 • Pekárová M.: Kúpele Sklenné Teplice na hist. pohľadniciach, 2/29.
 • Németh V.K., Zika M.: Bratislavská výstava miestneho priemyslu, 2/33.
 • Bachratý M.: Nie je to cenzúra, 3/17.
 • Evinic D.: Marec 1939 na východe Slovenska, 3/19.
 • Lechnerová E.: Zábavné pohľadnice (3), 3/26.
 • Cmorej J.: Bratislavský loďkový most, 3/27.
 • Pekárová M.: Kúpele Lúčky na hist. pohľadniciach, 3/31.
 • Németh V. K., Zika M.: Bratislavská jarná výstava výtvarného umenia, 3/33.
 • Pekárová M.: Kúpele Brusno na historických pohľadniciach, 4/33.
 • Németh V. K., Zika M: II. celoštátna poľnohospodárska výstava 1902, 4/35.
 • Lechnerová E.: Zábavné pohľadnice (4), 4/37.
 • Pekárová M.: Kúpele Číž na hist. pohľadniciach, 5/25.
 • Németh V. K., Zika M.: Orientálny trh a medzinárodné dunajské veľtrhy, 5/30.
 • Lechnerová E.: Zábavné pohľadnice, 5/33.
 • Zrubec S.: Rukoväť zberateľa analogových pohľadníc, 5/38.
 • Lechnerová E., Jankovič J.: Zábavné pohľadnice (6), 6/28.
 • Pekárová M.: Kúpele Korytnica na hist. pohľadniciach, 6/31.
 • Urminský A.: Zahraničný odboj v USA a zberateľské materiály, 7/17.
 • Jankovič J.: Zábavné pohľadnice (7), 7/28.
 • Cmorej J.: Dolný Jelenec na pohľadniciach, 7/32.
 • Urminský A.: Niečo zo secesie, 8/21.
 • Németh V. K.: Zábavné pohľadnice (8), 8/28.
 • Pekárová M.: Kúpele Trenčianske Teplice na hist. pohľadniciach, 8/29.
 • Cmorej J.: Fotografia alebo pohľadnica?, 9/14.
 • Pekárová M.: Kúpele Piešťany na hist. pohľadniciach, 9/29.
 • Urminský A.: Čriepky z korešpodencie M. R. Štefánika, 9/34.
 • Pekárova M.: Kúpele Bojnice na hist. pohľadniciach, 10/29.
 • Urminský A.: O pohľadniciach s dielami Joža Úprku, 10/33.
 • Pekárova M.: Liečebné procedúry v Piešťanských kúpeľoch v minulosti, 11/9.
 • Pekárova M.: Kúpele Smrdáky na hist. pohľadniciach, 11/29.
 • Čierny K.: Obraz Martina Benku z ranného obdobia, 11/30.
 • Urminský A.: Pohľadnice a železničné stanice, 11/33.
 • Urminský A.: Reklamná pohľadnica, 11/34.
 • Soľava J.: Košicko-Bohumínska železnica, 12/21.
 • Jankovič J.: Zberateľské reflexie, 12/30.
 • Pekárova M.: Žartovné pohľadnice Piešťanských kúpeľov, 12/31.
 • Urminský A.: Anonymus, 12/35.
 • Urminský A.: Publikácie určené filokartistom (recenzie), 12/39.

Ročník 2005
 • Čierny K.: Fragmenty o počiatkoch letectva u nás, (Zberateľské state 13), 1/1-8.
 • Urminský A.: Tatry a pohľadnice, 1/28.
 • Tekel J.: Petržalka, Devín a cenzúra, 1/29.
 • Urminský A.: Pomohla pátracia pohľadnica, 2/27.
 • Pekárova M.: Kúpele Dudince na hist. pohľadniciach, 2/29.
 • redakcia: Slovakia Summit (Bush-Putin), 3/5.
 • Bachratý M.: Neobvyklý dôvod doplatného, 3/16.
 • Čierny K.: Vzducholode a počiatky motorového lietania (Zberat. state 14), 3/1-8.
 • Pekárova M.: Zaniknuté kúpele....1. časť: Černohorské kúpele, 3/28.
 • Urminský A.: Topoľčany na dobových pohľadniciach 1898 - 1948 (recenzia), 3/29.
 • Urminský A.: Kaštiel v Koplotovciach, 4/26.
 • Pekárova M.: Zaniknuté kúpele....2.č asť. Gánovce, Herľany, Oravská Polhora, 3/28.
 • Krupa V.: CD Piešťany na historických pohľadniciach 4/20.
 • Pekárová M.: Zaniknuté kúpele...3.časť. Sobrance, Vyhne. 4/25.
 • Pekárová M.: Infanteristické vozíky na historických pohľadniciach, 5/24.
 • Bachratý M.: Ešte k známkam Slovakotour 7/17.
 • Jankovič J.: Považská Bystrica smutná i veselá, 7/24.
 • Urminský A.: Pohľadnice z rodinnej korešpodencie, 8/26.
 • Urminský A.: Plte na pohľadniciach, 9/26.
 • -ký-: Rok Ľudovíta Štúra, 10/31.
 • Jankovič J.: Úsmevné cestovanie, 10/34.
 • Bachratý M.: Cenzúra pohľadníc, 12/35.

Ročník 2006
 • Urminský A.: Problematika tvorby exponátov otvorenej triedy vo filatelii, 1/State 17.
 • Urminský A.: R. Promberger, vydavateľ pohľadníc, 1/34.
 • -pem-: Bratislava, svedectvo historických pohľadníc, J.Cmorej (recenzia), 2/31.
 • Urminský A.: Pohľadnice signované MFK, 3/28.
 • Urminský A.: Pohlednice, historie lístkú, ktreé zmenšili svět, R. Karpaš (recenzia) 3/31.
 • Maniaček J., st.: Osudy pomníkov Štefánika na Slovensku, 5/24.
 • Urminský A.: Zbierajme s úsmevom (pohľadnice navrhnuté prominentami), 6/22.
 • Urminský A.: Stavby E. Belluša na pohľadniciach (1), Bratislava, 8/34.
 • (red.) Ad: Stavby E. Belluša na pohľadniciach, 9/30.
 • Urminský A.: Stavby E. Belluša na pohľadniciach (2), Kolonád. most Piešťany, 9/34.
 • Madluška I.: Stratené kúpele Vyhne (recenzia), 9/36.
 • Urminský A.: Stavby E. Belluša na pohľadniciach (3), Piešťany, 10/30.
 • Urminský A.: Stavby E. Belluša na Pohľadniciach (4), Trnava, 11/11.
 • Cmorej J. Ad: Stavby E. Beluša na pohľadniciach, 11/20.
 • (red.): Ešte k príspevku Osudy pomníkov M. R. Štefánika, 11/21.
 • Urminský A.: Kolonádový most a Barlolámač z Piešťan na poštových celinách, 12/32.

Ročník 2007
 • Kučera V.: Z potuliek po Pečnianskom lese (Petržalka) 1/Zb.state 23.
 • Urminský A.: Piešťany v čase I. sv. vojny v zrkadle pohľadníc, 1/29.
 • Baliga Z.: Vianočný darček filokartistom (Kežmarok), 2/34.
 • Haľko M.: Aj v Humennom stál Štefánik, 3/30 .
 • -pem-: Nitra na starých pohľadniciach, 3/35.
 • Urminský A. Ad: Poznáte obrázky z poštových lístkov?,4/36.
 • Hrozen Ľ.: Cisárska manévrová pošta v Šaštíne, 5/21.
 • Urminský A.: Janko Hraško a jeho autor, 5/26.
 • Urminský A.: Je z čoho pripraviť exponát Jánošík?, 10/28.
 • Urminský A.: Malebná cesta dolu Váhom v sprievode baróna A.Medňanského 11/FS 28.
 • Mička J.: Trnava na starých pohľadniciach, 11/36.

Ročník 2008
 • Urminský A.: Malebná cesta dolu Váhom v sprievode baróna A.Medňanského(II.) 1/ZS 29
 • Maniaček J.: Málo známy pomník Štefánika v Leopoldove, 1/30.
 • -pem-: Analogické pohľadnice – ako ich zbierať, 2/12.
 • Urminský A.: Malebná cesta dolu Váhom v sprievode baróna A.Medňanského (III.), 2/32.
 • Urminský A.: Malebná cesta dolu Váhom v sprievode baróna A.Medňanského (IV.), 3/32.
 • Urminský A.: Malebná cesta dolu Váhom v sprievode baróna A.Medňanského (V.), 4/32.
 • Maniaček J.: Model mohyly na Bradle je na Myjave, 5/29.
 • Urminský A.: Malebná cesta dolu Váhom v sprievode baróna A.Medňanského (VI.), 5/32.
 • Evinic D. Spoplatňovanie pohľadníc po roku 1945, 6/18.
 • Urminský A.: Malebná cesta dolu Váhom v sprievode baróna A.Medňanského (VII.), 6/32.
 • Urminský A.: Malebná cesta dolu Váhom v sprievode baróna A.Medňanského (VIII.), 7/32.
 • Urminský A.: Malá škola filokartie (1) 8/10.
 • Urminský A.: Malá škola filokartie (2), 9/9-11.
 • Pilka M.: Malá nepresnosť, 9/37.
 • Urminský A.: Malá škola filokartie (3), 10/9.
 • Urminský A. Ad: Malá nepresnosť, 10/29.
 • Urminský A.: Malá škola filokartie (4), 11/11.
 • Urminský A.: Malá škola filokartie (5), 12/11.

Ročník 2009
 • Urminský A.: Malá škola filokartie (6), 1/10
 • Mrňa L.: Architekt Milan M. Harminc, 1/28.
 • Urminský A.: Malá škola filokartie (7), 2/ 11.
 • Urminský A.: Ad M. M. Harminc, 2/34.
 • -pem-: CM Veľká noc – Kraslice, 3/3.
 • Urminský A.: Malá škola filokartie (8), 3/11.
 • Bachratý M.: Rozdelené mesto, 3/ Zberateľské state 36.
 • Urminský A.: Malá škola filokartie (9), 4/12.
 • Bachratý M.: Odcudzená poštová schránka, 4/22.
 • Urminský A.: Malá škola filokartie (10), 5/12.
 • Maniaček J.: Milan Rastislav Štefánik, 5/ Zberateľské state 37.
 • Urminský A.: Malá škola filokartie (11), 6/13.
 • Klíma R.: Od Stefanie Str. po ulicu M. R. Štefánika, 6/21.
 • Urminský A.: Malá škola filokartie (12), 7/13.
 • redakcia Ad: Od stefanie str…. 7/23.
 • Krupa V.: Piešťany v zrkadle historickch pohľadníc (recenzia), 7/35.
 • Urminský A.: Malá škola filokartie (13), 8/13.
 • Maniaček J.: Chata M. R. Štefánika pod Ďumbierom, 8/24.
 • Urminský A.: Malá škola filokartie (14), 9/13.
 • -pem-: Univerzita Komenského v Bratislave má 90 rokov, 9/30.
 • Urminský A.: Malá škola filokartie (15), 10/12.
 • -pe-: CM: Ochrana prírody, 11/4.
 • Urminský A.: Malá škola filokartie (16), 11/12.
 • Maniaček J.: Štefánik medzi padlými vo Vrbovom, 11/29.
 • Urminský A.: Malá škola filokartie (17) (záverečná časť), 12/12-15.

Časopis Spravodajca ZSF (od 1. 1. 2010)Ročník 2010
 • Urminský A.: Pohľadnice a filatelia 1/ 17-18.
 • Lužák I.: Prečo nemáme známku Pavol Socháň? 2/20 – 21.
 • Mička J.: G. P. Čudesová – Petrohrad v maximafílii (recenzia) 3/20 – 21.
 • Urminský A.: Navrhované zmeny v dokumentoch ZSF 4/7 – 9 (týka sa zbierania pohľadníc).
 • Jankovič V.: Reakcia na pripomienky k základným dokumentom ZSF (detto ako vyššie) 4/9 – 11.

Ročník 2011
 • Urminský A.: Vystavovanie pohľadníc na filatelistických výstavách. 3/22 - 26.
 • Urminský A.: Organizované zberateľstvo pohľadníc 3/27 – 28.

Aktualizované: XII. 2011.
Spracoval A. U.
Správca obsahu sekcie Pohľadnice: Alexander Urminský

Autor: Alexander Urminský
Publikované: 16. 02. 2012 11:15 Poslať komentár

Pohľadnice - Bibliografia článkov o pohľadniciach

Pohľadnice - Bibliografia článkov o pohľadniciach
Pohľadnice - Bibliografia článkov o pohľadniciach
Citáty na každý deň

Citáty na každý deň

Citáty na každý deň

Rovnováha nie je buď jedno, alebo druhé. Je to jedno aj druhé.

(Stephen R. Covey)

Citáty na každý deň
Filatelia a zbieranie poštových známok - www.postoveznamky.sk
 
 
Copyright (c) 2007-2019 FilaNotes Všetky práva vyhradené.