Celoslovenské stretnutie zberateľov v Banskej Bystrici

Pozvanie na celoslovenské stretnutie zberateľov v Banskej Bystrici rozšírenú o ďalšie zberateľské odbory.

03. 09. 2023

Bibliografia článkov o pohľadniciach

Bibliografia článkov o pohľadniciach
Autor: Alexander Urminský
Publikované: 16. 02. 2012 11:15

Pohľadnice - bibliografia článkov o pohľadniciach a ich zbieraní.Časopis Zberateľ (1995 - 2009)Ročník 1995
 • -des-: Kontrolné poplatkové známky Slovakotour, Návrh na hodnotenie pohľadníc 1/19.
 • -des-: Kuriozity (2) Pohľadnica z Vraclavi do Piešťan,4/18.
 • Tekeľ J.: Priemyselná výstava-Žilina 1903, 6/14.
 • -ik-: Výstava o hrade Strečno, 7-8/11.
 • Jelenčiak J.: Sad Janka Kráľa v Bratislave, 7-8/16.
 • -ik- : Zbieranie pohľadníc - Filokartia (úvod do seriálu), 11/8.
 • -ik-: Zbieranie pohľadníc - Filokartia (2).

Ročník 1996
 • -ik-: Zbieranie pohľadníc - Filokartia (3), 1/16.
 • -des-: Pohľadnica z Poľnej pošty č. 6 do Dobšinej.
 • Tekeľ J.: Identifikácia perfinu na pohľadnici, 6/19.
 • (vkn): Výstava pohľadníc v Nitre, 9/11.
 • Mička J.: Zaujímavá pohľadnica z Kanady, 10/26.

Ročník 1997
 • Horyna M.: Železnice a kolejové vozidlá na pohlednici, 2/10.
 • Urminský A.: Začína kalendárový boom?, 9/12.
 • Urminský A.: Námetové zbieranie pohľadníc, 9/13.
 • Hudák V.: Bibliografia venovaná starým pohľadniciam, 11/21.
 • Bachratý M.: Keď sú pohľadnice nežiaduce, 12/21.

Ročník 1998
 • Urminský A.: Neobyčajný rozmer pohľadnice, 2/21.
 • Baliga Z.: Vysoké Tatry na pohľadniciach (recenzia), 3/28.
 • Rančák J.: Kandidatúra Popradu na usporiadanie ZOH 2006 na pohľadnici, 4/9.
 • Urminský A.: Vystavovať! Ale ako a kde?, 6/17.
 • Hudák V.: Výstava pohľadníc, 7-8/9.
 • Zrubec S.: Filatelia dneška a otvorená trieda, 7-8/23.
 • Urminský A.: Profesor Emil Belluš a filokartia?, 10/18.
 • Madluška I.: Pre zberateľov pohľadníc, 10/24.
 • Urminský A.: Architekt Dušan Jurkovič a filokartia?, 11/21.

Ročník 1999
 • Urminský A.: Mlyny, pohľadnice a otvorená trieda, 1/12.
 • Korený J.: Expedícia ASR na pohľadnici, 1/19.
 • Urminský A.: Ojedinelá pohľadnica, 3/10.
 • Urminský A.: Pohľadnice trochu inak. Rómovia, 4/12.
 • Urminský A.: Pohľadnice trochu inak. Kroje, 5/23.
 • Zika M.: Osobnosť M. R. Štefánika v zrkadle pohľadníc, 6/12.
 • urminský A.: Pohľadnice trochu inak. Mosty, 6/20.
 • Urminský A.: Kapitoly o zbieraní pohľadníc alebo úvod do filokartie. Vznik a vývoj pohľadníc, Pohľadnica ako najrozšírenejšie komunikačné médium na prelome 19. a 20 storočia, 7-8/38.
 • Madluška I.: Fotografia a pohľadnica, 7-8/41.
 • Kuběnka J.: Keď sa pohľadnice uvoľňovali, 7-8/42.
 • Urminský A.: Kapitoly o zbieraní pohľadníc alebo úvod do filokartie. Obrazová strana pohľadnice, 9/22.
 • Urminský A.: Kapitoly o zbieraní pohľadníc alebo úvod do filokartie. Miestopisné pohľadnice, 10/15.
 • Urminský A.: Kapitoly o zbieraní pohľadníc alebo úvod do filokartie. II. Blahoprajné pohľadnice, 11/21.
 • Zika M.: Kapitoly o zbieraní pohľadníc alebo úvod do filokartie. III. Výroba pohľadníc, 12/20.

Ročník 2000
 • vg: Pre zberateľov pohľadníc, 1/7.
 • Zika M.: Kapitoly o zbieraní pohľadníc alebo úvod do filokartie. III. Výroba pohľadníc (2.čast), 1/18.
 • Evinic D.: Kontrola vydávania a predaja pohľadníc od 1. 1. 1940 do...?, 1/19.
 • Urminský A.: Pohľadnice trochu inak, Voda, 1/26.
 • Molnár J.: Pohľadnica ako dokument: Juhoslávia, 2/20.
 • Zika M.: Kapitoly o zbieraní pohľadníc alebo úvod do filokartie. IV. Tvar a rozmery pohľadníc, 2/24.
 • Urminský A.: Pozdrav z Hořic, 2/25.
 • Urminský A.: Pohľadnica a perfin, 3/23.
 • Zika M.: Kapitoly o zbieraní pohľadníc alebo úvod do filokartie. V. Delenie pohľadníc podľa obrazu, 3/24.
 • Zika M.: Kapitoly o zbieraní pohľadníc alebo úvod do filokartie. (9) Gratulačné pohľadnice, 4/34.
 • Urminský A.: Kapitoly o zbieraní pohľadníc alebo úvod do filokartie. (10) Zbieranie pohľadníc v minulosti, 5/30.
 • Urminský A.: Kapitoly o zbieraní pohľadníc alebo úvod do filokartie. (11) Náčrt zbierania pohľadníc v súčasnosti, 6/28.
 • Zika M.: Kapitoly o zbieraní pohľadníc alebo úvod do filokartie. (12, 13) Žánrové pohľadnice, 7-8/31.
 • Urminský A.: Zvláštne druhy pohľadníc, 7-8/33.
 • Urminský A.: Možnosti otvorenej triedy, 7-8/37.
 • Zika M.: Retuš železničnej trate, 7-8/65.
 • Urminský A.: Kapitoly o zbieraní pohľadníc alebo úvod do filokartie. (14) Militárie na pohľadniciach, 9/18.
 • vkn: Nitrafila 2003, 9/31.
 • Urminský A.: Kapitoly o zbieraní pohľadníc alebo úvod do filokartie. (15) Využitie historických pohľadníc, 10/28.
 • Urminský A.: Kapitoly o zbieraní pohľadníc alebo úvod do filokartie. (16) Filatelistická hodnota pohľadníc, Zásady oceňovania pohľadníc. 11/18.
 • Urminský A.: Kapitoly o zbieraní pohľadníc alebo úvod do filokartie. (17) Čo je čo vo filokartii? 12/18.

Ročník 2001
 • Gašpar J.: Pohľadnice a fotografická dynastia Divaldovcov, 1/11.
 • Urminský A.: Pohľadnice a drobné stavby, 1/25.
 • redakcia: Pohľadnica s milým pozdravom, 2/7.
 • Gašpar J.: Košice na dobových pohľadniciach, 2/7.
 • vkn: Piešťany na historických pohľadniciach, 2/24.
 • Urminský A.: Čo všetko vieme povedať o jednej pohľadnici. 2/33.
 • Urminský A.: Netradičné ale zaujímavé námety na pohľadniciach, 4/16.
 • Urminský A.: Pavol Socháň, vydavateľ a zberateľ pohľadníc, 5/24.
 • Vaškovič R.: Filokartia a internet, 5/25.
 • Vaškovič R.: Unikátny záber mesta Prešova..., 5/26.
 • Tekeľ J.: Čo je čo? (rezenzia) 5/41.
 • Vrabec M.: Fotopohľadnice a ich dokumentačná hodnota, 7/14.
 • Urminský A.: Prvá slov CM poslaná elektronickou poštou, 7/17.
 • Urminský A.: „Pátracia pohľadnica“, 7/19.
 • Urminský A.: Coffee Table Book 8/30.
 • Zika M.: O jednej fotografii a jej retušovaných variantách na pohľadniciach, 9/24.
 • A.U.: Počítače a pohľadnice, 9/34.
 • Mikuš M.: Plemená koní na pohľadniciach, 10/17.
 • Kiššimon M.: Projekt 2005 (3), 11/16.

Ročník 2002
 • Kiššimon M.: Pohľadnicový obraz, 1/18.
 • Urminský A.: Námetové variácie na pohľadniciach (1) - Studne, plte, pltníctvo, 1/27.
 • Urminský A.: Námetové variácie na pohľadniciach (2) - Piešťanský kroj, Voj. žel. tel. stanica, Personalizovaná pohľadnica, 2/28.
 • Urminský A.: Námetové variácie na pohľadniciach (3) - Karlštejn..., Odvody regrútov, Jedna pohľadnica, dve stanice, 3/31.
 • Zika M.: 750. výročie sobáša Přemysla, 4/20.
 • Urminský A.: Námetové variácie na pohľadniciach (4) - Najväčší parník na svete, História jedného bazénu, Rozhľadne, 4/27.
 • Urminský A.: Námetové variácie na pohľadniciach (5) - Cukrovary..., Kaštiele..., Dostavníková stanica v Piešťanoch, 5/29.
 • Zika M.: Záhady spod Devína, 5/36.
 • Lechnerová E.: Imperátor a tie druhé (1), 6/19.
 • Ľ. K. Súkromné celiny Rakúska (2), 6/23.
 • Urminský A.: Námetové variácie na pohľadniciach (6) - Pohľadnice s poľovníckou tematikou, Karol Ondreička - vydavateľ pohľadníc, Kominári na pohľadniciach, 6/38.
 • Lechnerová E.: Imperátor a tie druhé (2),7/19.
 • Ľ. K.: Súkromné celiny Rakúska (3), 7/23.
 • Urminský A.: Námetové variácie na pohľadniciach (7) - Výrobcovia a vydavatelia pohľadníc a ich značky, 7/31.
 • Hanušin J.: Pohľadnice tlačiarne a vydavateľstva L. Gansel Trenčín, 7/35.
 • Lechnerová E.: Imperátor a tie druhé (3), 8/25.
 • Urminský A.: Námetové variácie na pohľadniciach (8) - Propeler, 8/36.
 • Urminský A.: Námetové variácie na pohľadniciach (9) - Bratislavský starý most, 9/30.
 • Bachratý M.: Ad: Poplatkové známky na pohľadnice, 10/18.
 • Korený J.: Zakladateľka slovenskej profesionálnej fotografie, 10/25.
 • Oravec P.: Ad: Karlštejn so zaujimavými pečiatkami, 10/29.
 • Németh V. K.: Autentickosť pohľadníc vo filatelistických zbierkach, 11/27.
 • (R) : 120. výročie pošty Báb, 12/28.

Ročník 2003
 • redakcia: Čo neodvial čas, 1/34.
 • Urminský A.: Francúzske inšpirácie, 2/29.
 • Zika M.: Ktorá je najstaršia?, 3/27.
 • Urminský A.: Séria pohľadníc Detvy, 3/31.
 • Zika M.: Sereď - dejiny mesta (rezenzia), 4/27.
 • Urminský A.: Veľkonočné pohľadnice, 4/30.
 • jms.: Prvý pomník Milanovi Rastislavovi Štefánikovi, 5/27.
 • vkn.: Dnes sa nám to už nemôže stať, 5/30.
 • Urminský A.: Celinové pohľadnice - terra incognita? 5/31.
 • Zika M.: Nie všetko zlomené je poškodené, 5/33.
 • Urminský A.: Drevené kostoly, 6/31.
 • Zika M.: Slovensko na pohľadniciach Karola Plicku, 7/ State 4.
 • Urminský A.: Militarie trochu inak, 7/30.
 • Bachratý M.: Kuriozita z roku 1939, 8/17.
 • Chovan B.: Pohľadnica a potulky Tatrami, 8/18.
 • Jankovič J.: Zo zberateľskej kapsy Jozefa Jankoviča, 8/19.
 • Urminský A.: Pohľadnice z dovoleniek, 8/27.
 • Pekárová M.: Klimatické kúpele na Slovensku (I), 8/31.
 • Zrubec S.: U modrého Dunaja, 8/33.
 • Zrubec S.: Svätoalžbetínska pohľadnica, 9/16.
 • Urminský A.: Koníčky, kone...,9/29.
 • Pekárová M.: Klimatické kúpele na Slovensku (II), 9/33.
 • Pekárova M.: Bardejovské kúpele na historických pohľadniciach, 10/33.
 • Lechnerová E.: Dunajská mozaika, 11/state 6.
 • Pekárová M.: Kúpele Sliač na historických pohľadniciach, 11/29.
 • Pekárová M.: Kúpele Rajecké Teplice na hist. pohľadniciach, 12/27.

Ročník 2004
 • Soľava J.: Z histórie našej železničnej dopravy, Zberateľské state 7, 1/vložka 1-7.
 • Lechnerová E. Zábavné pohľadnice (1), 1/28.
 • Pekárová M.: Kúpele Turčianske Teplice na hist. pohľadniciach, 1/29.
 • Lechnerová E.: Zábavné pohľadnice (2), 2/28.
 • Pekárová M.: Kúpele Sklenné Teplice na hist. pohľadniciach, 2/29.
 • Németh V.K., Zika M.: Bratislavská výstava miestneho priemyslu, 2/33.
 • Bachratý M.: Nie je to cenzúra, 3/17.
 • Evinic D.: Marec 1939 na východe Slovenska, 3/19.
 • Lechnerová E.: Zábavné pohľadnice (3), 3/26.
 • Cmorej J.: Bratislavský loďkový most, 3/27.
 • Pekárová M.: Kúpele Lúčky na hist. pohľadniciach, 3/31.
 • Németh V. K., Zika M.: Bratislavská jarná výstava výtvarného umenia, 3/33.
 • Pekárová M.: Kúpele Brusno na historických pohľadniciach, 4/33.
 • Németh V. K., Zika M: II. celoštátna poľnohospodárska výstava 1902, 4/35.
 • Lechnerová E.: Zábavné pohľadnice (4), 4/37.
 • Pekárová M.: Kúpele Číž na hist. pohľadniciach, 5/25.
 • Németh V. K., Zika M.: Orientálny trh a medzinárodné dunajské veľtrhy, 5/30.
 • Lechnerová E.: Zábavné pohľadnice, 5/33.
 • Zrubec S.: Rukoväť zberateľa analogových pohľadníc, 5/38.
 • Lechnerová E., Jankovič J.: Zábavné pohľadnice (6), 6/28.
 • Pekárová M.: Kúpele Korytnica na hist. pohľadniciach, 6/31.
 • Urminský A.: Zahraničný odboj v USA a zberateľské materiály, 7/17.
 • Jankovič J.: Zábavné pohľadnice (7), 7/28.
 • Cmorej J.: Dolný Jelenec na pohľadniciach, 7/32.
 • Urminský A.: Niečo zo secesie, 8/21.
 • Németh V. K.: Zábavné pohľadnice (8), 8/28.
 • Pekárová M.: Kúpele Trenčianske Teplice na hist. pohľadniciach, 8/29.
 • Cmorej J.: Fotografia alebo pohľadnica?, 9/14.
 • Pekárová M.: Kúpele Piešťany na hist. pohľadniciach, 9/29.
 • Urminský A.: Čriepky z korešpodencie M. R. Štefánika, 9/34.
 • Pekárova M.: Kúpele Bojnice na hist. pohľadniciach, 10/29.
 • Urminský A.: O pohľadniciach s dielami Joža Úprku, 10/33.
 • Pekárova M.: Liečebné procedúry v Piešťanských kúpeľoch v minulosti, 11/9.
 • Pekárova M.: Kúpele Smrdáky na hist. pohľadniciach, 11/29.
 • Čierny K.: Obraz Martina Benku z ranného obdobia, 11/30.
 • Urminský A.: Pohľadnice a železničné stanice, 11/33.
 • Urminský A.: Reklamná pohľadnica, 11/34.
 • Soľava J.: Košicko-Bohumínska železnica, 12/21.
 • Jankovič J.: Zberateľské reflexie, 12/30.
 • Pekárova M.: Žartovné pohľadnice Piešťanských kúpeľov, 12/31.
 • Urminský A.: Anonymus, 12/35.
 • Urminský A.: Publikácie určené filokartistom (recenzie), 12/39.

Ročník 2005
 • Čierny K.: Fragmenty o počiatkoch letectva u nás, (Zberateľské state 13), 1/1-8.
 • Urminský A.: Tatry a pohľadnice, 1/28.
 • Tekel J.: Petržalka, Devín a cenzúra, 1/29.
 • Urminský A.: Pomohla pátracia pohľadnica, 2/27.
 • Pekárova M.: Kúpele Dudince na hist. pohľadniciach, 2/29.
 • redakcia: Slovakia Summit (Bush-Putin), 3/5.
 • Bachratý M.: Neobvyklý dôvod doplatného, 3/16.
 • Čierny K.: Vzducholode a počiatky motorového lietania (Zberat. state 14), 3/1-8.
 • Pekárova M.: Zaniknuté kúpele....1. časť: Černohorské kúpele, 3/28.
 • Urminský A.: Topoľčany na dobových pohľadniciach 1898 - 1948 (recenzia), 3/29.
 • Urminský A.: Kaštiel v Koplotovciach, 4/26.
 • Pekárova M.: Zaniknuté kúpele....2.č asť. Gánovce, Herľany, Oravská Polhora, 3/28.
 • Krupa V.: CD Piešťany na historických pohľadniciach 4/20.
 • Pekárová M.: Zaniknuté kúpele...3.časť. Sobrance, Vyhne. 4/25.
 • Pekárová M.: Infanteristické vozíky na historických pohľadniciach, 5/24.
 • Bachratý M.: Ešte k známkam Slovakotour 7/17.
 • Jankovič J.: Považská Bystrica smutná i veselá, 7/24.
 • Urminský A.: Pohľadnice z rodinnej korešpodencie, 8/26.
 • Urminský A.: Plte na pohľadniciach, 9/26.
 • -ký-: Rok Ľudovíta Štúra, 10/31.
 • Jankovič J.: Úsmevné cestovanie, 10/34.
 • Bachratý M.: Cenzúra pohľadníc, 12/35.

Ročník 2006
 • Urminský A.: Problematika tvorby exponátov otvorenej triedy vo filatelii, 1/State 17.
 • Urminský A.: R. Promberger, vydavateľ pohľadníc, 1/34.
 • -pem-: Bratislava, svedectvo historických pohľadníc, J.Cmorej (recenzia), 2/31.
 • Urminský A.: Pohľadnice signované MFK, 3/28.
 • Urminský A.: Pohlednice, historie lístkú, ktreé zmenšili svět, R. Karpaš (recenzia) 3/31.
 • Maniaček J., st.: Osudy pomníkov Štefánika na Slovensku, 5/24.
 • Urminský A.: Zbierajme s úsmevom (pohľadnice navrhnuté prominentami), 6/22.
 • Urminský A.: Stavby E. Belluša na pohľadniciach (1), Bratislava, 8/34.
 • (red.) Ad: Stavby E. Belluša na pohľadniciach, 9/30.
 • Urminský A.: Stavby E. Belluša na pohľadniciach (2), Kolonád. most Piešťany, 9/34.
 • Madluška I.: Stratené kúpele Vyhne (recenzia), 9/36.
 • Urminský A.: Stavby E. Belluša na pohľadniciach (3), Piešťany, 10/30.
 • Urminský A.: Stavby E. Belluša na Pohľadniciach (4), Trnava, 11/11.
 • Cmorej J. Ad: Stavby E. Beluša na pohľadniciach, 11/20.
 • (red.): Ešte k príspevku Osudy pomníkov M. R. Štefánika, 11/21.
 • Urminský A.: Kolonádový most a Barlolámač z Piešťan na poštových celinách, 12/32.

Ročník 2007
 • Kučera V.: Z potuliek po Pečnianskom lese (Petržalka) 1/Zb.state 23.
 • Urminský A.: Piešťany v čase I. sv. vojny v zrkadle pohľadníc, 1/29.
 • Baliga Z.: Vianočný darček filokartistom (Kežmarok), 2/34.
 • Haľko M.: Aj v Humennom stál Štefánik, 3/30 .
 • -pem-: Nitra na starých pohľadniciach, 3/35.
 • Urminský A. Ad: Poznáte obrázky z poštových lístkov?,4/36.
 • Hrozen Ľ.: Cisárska manévrová pošta v Šaštíne, 5/21.
 • Urminský A.: Janko Hraško a jeho autor, 5/26.
 • Urminský A.: Je z čoho pripraviť exponát Jánošík?, 10/28.
 • Urminský A.: Malebná cesta dolu Váhom v sprievode baróna A.Medňanského 11/FS 28.
 • Mička J.: Trnava na starých pohľadniciach, 11/36.

Ročník 2008
 • Urminský A.: Malebná cesta dolu Váhom v sprievode baróna A.Medňanského(II.) 1/ZS 29
 • Maniaček J.: Málo známy pomník Štefánika v Leopoldove, 1/30.
 • -pem-: Analogické pohľadnice – ako ich zbierať, 2/12.
 • Urminský A.: Malebná cesta dolu Váhom v sprievode baróna A.Medňanského (III.), 2/32.
 • Urminský A.: Malebná cesta dolu Váhom v sprievode baróna A.Medňanského (IV.), 3/32.
 • Urminský A.: Malebná cesta dolu Váhom v sprievode baróna A.Medňanského (V.), 4/32.
 • Maniaček J.: Model mohyly na Bradle je na Myjave, 5/29.
 • Urminský A.: Malebná cesta dolu Váhom v sprievode baróna A.Medňanského (VI.), 5/32.
 • Evinic D. Spoplatňovanie pohľadníc po roku 1945, 6/18.
 • Urminský A.: Malebná cesta dolu Váhom v sprievode baróna A.Medňanského (VII.), 6/32.
 • Urminský A.: Malebná cesta dolu Váhom v sprievode baróna A.Medňanského (VIII.), 7/32.
 • Urminský A.: Malá škola filokartie (1) 8/10.
 • Urminský A.: Malá škola filokartie (2), 9/9-11.
 • Pilka M.: Malá nepresnosť, 9/37.
 • Urminský A.: Malá škola filokartie (3), 10/9.
 • Urminský A. Ad: Malá nepresnosť, 10/29.
 • Urminský A.: Malá škola filokartie (4), 11/11.
 • Urminský A.: Malá škola filokartie (5), 12/11.

Ročník 2009
 • Urminský A.: Malá škola filokartie (6), 1/10
 • Mrňa L.: Architekt Milan M. Harminc, 1/28.
 • Urminský A.: Malá škola filokartie (7), 2/ 11.
 • Urminský A.: Ad M. M. Harminc, 2/34.
 • -pem-: CM Veľká noc – Kraslice, 3/3.
 • Urminský A.: Malá škola filokartie (8), 3/11.
 • Bachratý M.: Rozdelené mesto, 3/ Zberateľské state 36.
 • Urminský A.: Malá škola filokartie (9), 4/12.
 • Bachratý M.: Odcudzená poštová schránka, 4/22.
 • Urminský A.: Malá škola filokartie (10), 5/12.
 • Maniaček J.: Milan Rastislav Štefánik, 5/ Zberateľské state 37.
 • Urminský A.: Malá škola filokartie (11), 6/13.
 • Klíma R.: Od Stefanie Str. po ulicu M. R. Štefánika, 6/21.
 • Urminský A.: Malá škola filokartie (12), 7/13.
 • redakcia Ad: Od stefanie str…. 7/23.
 • Krupa V.: Piešťany v zrkadle historickch pohľadníc (recenzia), 7/35.
 • Urminský A.: Malá škola filokartie (13), 8/13.
 • Maniaček J.: Chata M. R. Štefánika pod Ďumbierom, 8/24.
 • Urminský A.: Malá škola filokartie (14), 9/13.
 • -pem-: Univerzita Komenského v Bratislave má 90 rokov, 9/30.
 • Urminský A.: Malá škola filokartie (15), 10/12.
 • -pe-: CM: Ochrana prírody, 11/4.
 • Urminský A.: Malá škola filokartie (16), 11/12.
 • Maniaček J.: Štefánik medzi padlými vo Vrbovom, 11/29.
 • Urminský A.: Malá škola filokartie (17) (záverečná časť), 12/12-15.

Časopis Spravodajca ZSF (od 1. 1. 2010)Ročník 2010
 • Urminský A.: Pohľadnice a filatelia 1/ 17-18.
 • Lužák I.: Prečo nemáme známku Pavol Socháň? 2/20 – 21.
 • Mička J.: G. P. Čudesová – Petrohrad v maximafílii (recenzia) 3/20 – 21.
 • Urminský A.: Navrhované zmeny v dokumentoch ZSF 4/7 – 9 (týka sa zbierania pohľadníc).
 • Jankovič V.: Reakcia na pripomienky k základným dokumentom ZSF (detto ako vyššie) 4/9 – 11.

Ročník 2011
 • Urminský A.: Vystavovanie pohľadníc na filatelistických výstavách. 3/22 - 26.
 • Urminský A.: Organizované zberateľstvo pohľadníc 3/27 – 28.

Aktualizované: XII. 2011.
Spracoval A. U.
Správca obsahu sekcie Pohľadnice: Alexander Urminský
Autor: Alexander Urminský

Odborné sekcie

Filatelistickí partneri

POFIS - Poštová filatelistická služba
EXPONET - Virtuálna medzinárodná filatelistická výstava
Slovenská spoločnosť olympijských a športových zberateľov
Filaso.cz ...alebo filatelisti pre seba
OLYMPSPORT - Česká asociácia pre olympijskú a športovú filateliu
ZSF - Zväz slovenských filatelistov