Celinová obálka s prítlačou:
Bernolákovo - 800 rokov prvej písomnej zmienky

Bernolákovo - 800 rokov prvej písomnej zmienky
Deň vydania: 30. 04. 2009
 

Celinová obálka Architektúra predrománskeho a románskeho obdobia s prítlačou Bernolákovo - 800 rokov prvej písomnej zmienky
Celinová obálka Architektúra predrománskeho a románskeho obdobia s prítlačou
Bernolákovo - 800 rokov prvej písomnej zmienky


Deň vydania: 30. 4. 2009
Nominálna hodnota: T2 50g (pozri prevod taríf)
Autor známky: Karol Felix, František Horniak
Rytina známky: František Horniak
Autor prítlače: Karol Felix
Rytina prítlače: František Horniak
Predajná cena: T2 50g + 0,17 €

Súvisiace materiály:


Zdroj: Slovenská pošta/POFIS


Odborné sekcie

Filatelistickí partneri

POFIS - Poštová filatelistická služba
EXPONET - Virtuálna medzinárodná filatelistická výstava
Slovenská spoločnosť olympijských a športových zberateľov
Filaso.cz ...alebo filatelisti pre seba
OLYMPSPORT - Česká asociácia pre olympijskú a športovú filateliu
ZSF - Zväz slovenských filatelistov