Nové číslo časopisu FIP Flash 136 – JANUARY 2024

Nové číslo informačného časopisu Svetovej filatelistickej federácie FIP Flash.

16. 02. 2024

Celinová obálka s prítlačou:
Bernolákovo 1209 - 2009

Bernolákovo 1209 - 2009
Deň vydania: 30. 04. 2009
 

Celinová obálka Architektúra predrománskeho a románskeho obdobia s prítlačou Bernolákovo 1209 - 2009
Celinová obálka Architektúra predrománskeho a románskeho obdobia s prítlačou
Bernolákovo 1209 - 2009


Deň vydania: 30. 4. 2009
Nominálna hodnota: T2 50g (pozri prevod taríf)
Autor známky: Karol Felix, František Horniak
Rytina známky: František Horniak
Autor prítlače: Karol Felix
Rytina prítlače: František Horniak
Predajná cena: T2 50g + 0,17 €

Súvisiace materiály:


Zdroj: Slovenská pošta/POFIS


Filatelistickí partneri

POFIS - Poštová filatelistická služba
EXPONET - Virtuálna medzinárodná filatelistická výstava
Slovenská spoločnosť olympijských a športových zberateľov
Filaso.cz ...alebo filatelisti pre seba
OLYMPSPORT - Česká asociácia pre olympijskú a športovú filateliu
ZSF - Zväz slovenských filatelistov