Poštová známka:
Bábkové divadlo - Semar

Bábkové divadlo - Semar
Deň vydania: 27. 09. 2006
Koniec platnosti: 31. 12. 2009
Nominálna hodnota: 22 Sk
Rozmery známky: 30 x 40 mm
Forma tlačového listu: UTL
Počet známok na tlačovom liste: 3
Počet známok v sérii: 2
Tlačiareň: Állami Nyomda Nyrt., Maďarsko
Technika tlače: Ofset
Náklad: 200000

Príležitostná poštová známka z dvojznámkovej série venovanej slovenskému a indonézskemu bábkovému divadlu s vyobrazením indonézskej bábky Semar. Spoločné vydanie s Indonéziou.


Textový motív: Semar - Indonézia 2006

Obrazový motív: Bábka Semar.

Upravený tlačový list:

Poštová známka Bábkové divadlo - Semar (Upravený tlačový list)


Tematický popis a súvislosti:

Semar je postavou tradičného divadla Wayang Golek. Bábkové divadlo Wayang má silnú tradíciu nielen na Jáve ale aj v celej Indonézii. Vyjadruje boj medzi dobrom a zlom. Semar alebo Sang Hyang Ismoyo je starší brat najvyššieho boha Guru. Meno Semara je odvodené zo slova sengsem (lákať) a Marsudi (konať, hľadať), čo znamená, že podľa svojho mena Semar nás pobáda hľadať alebo robiť dobré veci. Jeho biela tvár symbolizuje učiteľa s milým a čestným výzorom, ktorého žiaci môžu šťastne nasledovať v jeho ponaučeniach. Naopak, pri učiteľovi s čiernou tvárou trpia, pretože sa ho boja. Jeho jeden zub nám hovorí o tom, že učiteľ môže hovoriť iba pravdu a čierne telo nás upozorňuje na to, aby sme nerobili nič zlé v záujme dosiahnutia osobných cieľov. Bábka, ktorú zobrazujeme na známke, stojí na podstavci a meria okolo 69 cm. Z podstavca ju môžeme dať dolu, pohybuje hlavou a pažami, ktoré sú ovládané pomocou rovných paličiek zospodu a môže vystrkovať jazyk. Hlava je jemne rezbársky spracovaná, so živými farbami a detailnými maľbami. Telo je oblečené do sarongu. Tento typ bábok je vyrábaný pre umelcov zo skupiny Asep Sunaryu, ktorá vystupuje po celom svete. Patria k najkrajším v Indonézii a obdivujú ich ako deti, tak aj dospelí.


Odborné sekcie

Filatelistickí partneri

POFIS - Poštová filatelistická služba
EXPONET - Virtuálna medzinárodná filatelistická výstava
Slovenská spoločnosť olympijských a športových zberateľov
Filaso.cz ...alebo filatelisti pre seba
OLYMPSPORT - Česká asociácia pre olympijskú a športovú filateliu
ZSF - Zväz slovenských filatelistov