Život a pohľadnicová tvorba Františka Parolka

Priblíženie života a pohľadnicovej tvorby Františka Parolka, ktorý sa celý život venoval fotografii a kresleniu a má nesmiernu zásluhu na tvorbe česko-slovenských pohľadníc a známok légii v Rusku.

19. 03. 2023

Poštový lístok s prítlačou:
Anketa o najkrajšiu slovenskú poštovú známku roka 2019 (Dobrý nápad Slovensko)

Anketa o najkrajšiu slovenskú poštovú známku roka 2019 (Dobrý nápad Slovensko)
Deň vydania: 01. 06. 2020
Nominálna hodnota: T2 50g 

Poštový (korešpondenčný) lístok s natlačenou známkou Dobrý nápad Slovensko s prítlačou k vyhláseniu výsledkov Ankety o najkrajšiu slovenskú poštovú známku 2019.


Textový motív: 1. MIESTO V ANKETE O NAJKRAJŠIU / SLOVENSKÚ POŠTOVÚ ZNÁMKU ROKA 2019

Obrazový motív: Hárček Československé légie a Milan Rastislav Štefánik

Filatelistickí partneri

POFIS - Poštová filatelistická služba
EXPONET - Virtuálna medzinárodná filatelistická výstava
Slovenská spoločnosť olympijských a športových zberateľov
Filaso.cz ...alebo filatelisti pre seba
OLYMPSPORT - Česká asociácia pre olympijskú a športovú filateliu
ZSF - Zväz slovenských filatelistov