Aktuálne novinky a nové materiály v odbornej sekcii SLOVACIKÁ - 1/2023

Prehľad aktuálnych noviniek a nových materiálov v sekcii SLOVACIKÁ.

25. 05. 2023

Príležitostná pečiatka:
Anketa o najkrajšiu slovenskú poštovú známku roka 2019

Anketa o najkrajšiu slovenskú poštovú známku roka 2019
Deň používania: 22. 06. 2020
 
Pošta: BRATISLAVA 1
Farba: čierna

Príležitostná poštová pečiatka používaná v Bratislave pri príležitosti vyhlásenia Ankety o najkrajšiu poštovú známku 2019


Textový motív: ANKETA O NAJKRAJŠIU POŠTOVÚ ZNÁMKU 2019

Obrazový motív: Portrét Milana Rastislava Štefánika v uniforme, znaky Čiech, Moravy, Sliezska a Slovenska z legionárskeho odznaku noseného československými vojakmi na čapiciach v rokoch 1918-19

Odborné sekcie

Filatelistickí partneri

POFIS - Poštová filatelistická služba
EXPONET - Virtuálna medzinárodná filatelistická výstava
Slovenská spoločnosť olympijských a športových zberateľov
Filaso.cz ...alebo filatelisti pre seba
OLYMPSPORT - Česká asociácia pre olympijskú a športovú filateliu
ZSF - Zväz slovenských filatelistov