Čo zbierame? ... známky arabských šejkátov

Prehľad rôznych vydaní poštových známok a "známok", ktoré v dobe svojej existencie vydávali arabské šejkáty alebo vychádzali s ich povolením alebo dokonca bez ich povolenia a ich odlíšenie na základe dátumu vydania.

10. 12. 2023

Zväzové akcie (ZSF, SČF):
Anketa o najkrajšiu poštovú známku za rok 2011

Anketa o najkrajšiu poštovú známku za rok 2011
Miesto: pošta a internet, Bratislava
Vstup: Voľný (bezplatný)
Dátum: 20. 01. 2012 - 30. 04. 2012

Tradičná anketa o najkrajšiu poštovú známku za rok 2011, ktorej mediálnymi partnermi sú: www.postoveznamky.sk a časopis Filatelie.Slovenská pošta, a.s.       Zväz slovenských filatelistov
 
Slovenská pošta, a. s., v spolupráci so Zväzom slovenských filatelistov
 
vyhlasujú
 

Anketu o najkrajšiu poštovú známku za rok 2011

 
 
Mediálni partneri: www.postoveznamky.sk a časopis Filatelie
 
Filatelistický portál www.postoveznamky.sk       Časopis Filatelie


Do ankety sa môže zapojiť každý, kto odpovie na otázku:
"Ktorú slovenskú poštovú známku vydanú v roku 2011 považujete za najkrajšiu?"


Vaše odpovede zasielajte, na poštovom lístku s uvedením vlastnej čitateľnej adresy najneskôr do 30. apríla 2012 na adresu: POFIS, Nám. slobody 27, 817 98 Bratislava alebo emailom na pofis@slposta.sk.

Do Vašich odpovedí uvádzajte názov poštovej známky a označte ich heslom ANKETA.

Každý účastník ankety, bude zaradený do žrebovania o 4-dňový pobyt s plnou penziou pre dve osoby v horskom hoteli v Belušských Slatinách a ďalšie vecné ceny.

Poštové známky vydané v roku 2011 si môžete pozrieť po kliknutí na emisný plán poštových známok na rok 2011 alebo na chronologický prehľad všetkých slovenských poštových známok.

Tešíme sa na vaše odpovede!


Súvisiace materiály:
Súvisiace podujatia:


Odborné sekcie

Filatelistickí partneri

POFIS - Poštová filatelistická služba
EXPONET - Virtuálna medzinárodná filatelistická výstava
Slovenská spoločnosť olympijských a športových zberateľov
Filaso.cz ...alebo filatelisti pre seba
OLYMPSPORT - Česká asociácia pre olympijskú a športovú filateliu
ZSF - Zväz slovenských filatelistov