Nové číslo časopisu FIP Flash 136 – JANUARY 2024

Nové číslo informačného časopisu Svetovej filatelistickej federácie FIP Flash.

16. 02. 2024

Novinky na portáli:
Aktuálne novinky v odbornej sekcii História a súčasnosť slovenskej filatelie

Aktuálne novinky v odbornej sekcii História a súčasnosť slovenskej filatelie
Autor: Vojtech Jankovič
Zdroj: www.postoveznamky.sk
Publikované: 25. 07. 2015 22:33

Prehľad najnovších aktuálizácií - články a textové informácie, výstavy, osobnosti, literatúra, obrázky a pod. v odbornej sekcii História a súčasnosť slovenskej filatelie, ktorá je venovaná histórii a súčasnosti slovenskej (organizovanej) filatelie.

Odborná sekcia História a súčasnosť slovenskej filatelie je venovaná najvýznamnejším medzníkom histórie a súčasnosti slovenskej (organizovanej) filatelie. V súčasnosti sa zmeriava hlavne na zmapovanie histórie slovenskej filatelie ako celku a histórie filatelistického života v jednotlivých väčších mestách a regiónoch, získanie prehľadu významných osobností slovenskej filatelie a kompletizáciu zoznamu filatelistických súťažných a nesúťažných výstav, ktoré sa konali na Slovensku. Neskôr bude sekcia rozšírená aj na prehľad významných odborných filatelistických podujatí, prehľad a bližší popis slovenských filatelistických exponátov a súpis filatelistickej literatúry - časopisy, príručky, katalógy, monografie, odborné články a pod.

Pretože sekcia História a súčasnosť slovenskej filatelie sa neustále rozširuje o nové informácie, rozhodli sme sa informovať o nových historických faktoch a zaujímavostiach, ktoré na stránkach odbornej sekcie História a súčasnosť slovenskej filatelie pribudli a stále pribúdajú formou informačného oznamu s prehľadom najnovších aktualizácií.


_____________________________ AKTUALIZÁCIA SEKCIE História a súčasnosť slovenskej filatelie _____________________________


Autor: Vojtech Jankovič

Filatelistickí partneri

POFIS - Poštová filatelistická služba
EXPONET - Virtuálna medzinárodná filatelistická výstava
Slovenská spoločnosť olympijských a športových zberateľov
Filaso.cz ...alebo filatelisti pre seba
OLYMPSPORT - Česká asociácia pre olympijskú a športovú filateliu
ZSF - Zväz slovenských filatelistov