Azerbaijani mugham (Joint issue with Azerbaijan)

Commemorative postage stamp Azerbaijani mugham (joint issue with Azerbaijan).

02. 10. 2023

Portal news:
Latest news in the philatelic section History and present of Slovak philately

Latest news in the philatelic section History and present of Slovak philately
Author: Vojtech Jankovič
Source: www.postoveznamky.sk
Published: 25. 07. 2015 22:33

Angličtina / English

Use translation by Google Translate (no guarantee).

Overview of current news - articles and text information, exhibitions, personalities, literature, pictures etc. in the Philatelic Section History and present of Slovak philately devoted to the history and present of Slovak (organised) philately.

Odborná sekcia História a súčasnosť slovenskej filatelie je venovaná najvýznamnejším medzníkom histórie a súčasnosti slovenskej (organizovanej) filatelie. V súčasnosti sa zmeriava hlavne na zmapovanie histórie slovenskej filatelie ako celku a histórie filatelistického života v jednotlivých väčších mestách a regiónoch, získanie prehľadu významných osobností slovenskej filatelie a kompletizáciu zoznamu filatelistických súťažných a nesúťažných výstav, ktoré sa konali na Slovensku. Neskôr bude sekcia rozšírená aj na prehľad významných odborných filatelistických podujatí, prehľad a bližší popis slovenských filatelistických exponátov a súpis filatelistickej literatúry - časopisy, príručky, katalógy, monografie, odborné články a pod.

Pretože sekcia História a súčasnosť slovenskej filatelie sa neustále rozširuje o nové informácie, rozhodli sme sa informovať o nových historických faktoch a zaujímavostiach, ktoré na stránkach odbornej sekcie História a súčasnosť slovenskej filatelie pribudli a stále pribúdajú formou informačného oznamu s prehľadom najnovších aktualizácií.


_____________________________ AKTUALIZÁCIA SEKCIE História a súčasnosť slovenskej filatelie _____________________________


Author: Vojtech Jankovič

Philatelic partners

POFIS - Postal philatelic service
EXPONET - Virtual international philatelic exhibition
Slovak Society of Olympic and Sports Collectors
Filaso.cz ...or philatelists for themselves
OLYMPSPORT - Czech Association for Olympic and Sport Philately
ZSF - Union of Slovak Philatelists