Aktuálne novinky a nové materiály v odbornej sekcii SLOVACIKÁ - 2/2023

Prehľad aktuálnych noviniek a nových materiálov v sekcii SLOVACIKÁ.

09. 08. 2023

Novinky na portáli:
Aktuálne novinky a nové materiály v odbornej sekcii Známkové územia (ZZ)

Aktuálne novinky a nové materiály v odbornej sekcii Známkové územia (ZZ)
Autor: Vojtech Jankovič
Zdroj: www.postoveznamky.sk
Publikované: 10. 07. 2015 23:37
Aktualizované: 28. 01. 2017 11:40

Prehľad aktuálnych noviniek a nových materiálov v sekcii Známkové územia (ZZ), ktorá je venovaná zbieraniu známok podľa tzv. známkových území - A STAMP FROM EVERYWHERE (ASFE).

Odborná sekcia Známkové územia (ZZ) je venovaná zbieraniu známok po jedinom kuse zo všetkých známkových území sveta (tiež známkových krajín alebo známkových zemí). Zbieranie známkových území (ZZ) je moderný spôsob zbierania známok a formálne sa zaraďuje do teritoriálnej filatelie. Svojou pestrosťou námetov a odlišným prístupom k zakladaniu zbierky sa však od klasickej teritoriálnej filatelie podstatne líši. V dôsledku týchto odlišností, ktoré umožňujú podstatnú úsporu nákladov, vzniká čoraz väčšia skupina zberateľov, ktorí popri tematickej alebo teritoriálnej zbierke zakladajú i zbierky ZZ. Na Slovensku sa združujú v Slovenskej spoločnosti zberateľov známkových území – ASFE Slovakia.

Pretože naša sekcia, podobne ako okruh zberateľov ZZ, sa rozširuje, rozhodli sme sa aj takouto formou informovať o nových materiáloch, ktoré na stránkach odbornej sekcie Známkové územia (ZZ) pribudli a stále pribúdajú.


_________________________________ AKTUALIZÁCIA SEKCIE Známkové územia (ZZ) _________________________________


Články venované základom a aktuálnym otázkam zbierania ZZČlánky venované typom známok v zábere zberateľov známkových územíČlánky venované konkrétnym známkovým územiamČlánky venované prehľadom známkových území podľa kontinentov, resp. väčších územných celkovVšetky publikované články venované problematike známkových území (ZZ) nájdete v ľavom menu v sekcii Aktuality v podsekcii Články a informácie -> Známkové územia a teritoriálna filatelia.


Autor: Vojtech Jankovič

Filatelistickí partneri

POFIS - Poštová filatelistická služba
EXPONET - Virtuálna medzinárodná filatelistická výstava
Slovenská spoločnosť olympijských a športových zberateľov
Filaso.cz ...alebo filatelisti pre seba
OLYMPSPORT - Česká asociácia pre olympijskú a športovú filateliu
ZSF - Zväz slovenských filatelistov