Latest news and new materials in the section A Stamp From Everywhere (ASFE) - www.postoveznamky.sk
Philately and collecting postage stamps - www.postoveznamky.sk
Philately and collecting postage stamps - www.postoveznamky.sk
Philately and collecting postage stamps - www.postoveznamky.sk
Actual News

Actual News

 
 
Philately and collecting postage stamps - www.postoveznamky.sk
Shops and adverts

Shops and adverts

 
 
Offer of personalized printing sheets (PersUTL)
 
Album - Michal Zika (Bratislava) BARASA filatelia - Philately and numismatics (Bratislava)
 
IZAKaJA - An exclusive room for art and collectibles (Bratislava) ZBERATEL NR - Michal Hudec (Nitra)
 
Philately and collecting postage stamps - www.postoveznamky.sk
Philatelic Sections

Philatelic Sections

 
 
Philately and collecting postage stamps - www.postoveznamky.sk
Philatelic partners

Philatelic partners

 
POFIS - Postal philatelic service EXPONET - Virtual international philatelic exhibition
Filaso.cz ...or philatelists for themselves ZSF - Union of Slovak Philatelists
japhila - On-line daily about philately and collecting NEWSPHILA - Information blog about current events in philately ...
 
All philatelic partners
 
Philately and collecting postage stamps - www.postoveznamky.sk
Philatelic literature

Philatelic literature

 
  • Book Známky a čaro filatelie (Postage Stamps and Magic of Philately)
 
Philately and collecting postage stamps - www.postoveznamky.sk
Philatelic societies

Philatelic societies

 
Slovak Society of Olympic and Sports Collectors
OLYMPSPORT - Czech association for Olympic and sport philately
SCP - The Society for Czechoslovak Philately
SFA - Slovak Philatelic Academy Section of Russia stamp territories
 
All philatelic societies
 
Philately and collecting postage stamps - www.postoveznamky.sk
Philatelic clubs ZSF a SČF

Philatelic clubs ZSF a SČF

 
Philatelist club KF 54-17 Poprad
Philatelist club KF 52-22 Levice
KF 00-15 Praha - Club of philatelists - collectors of specialized fields (Czech Republic)
Club of philatelists 02-03 Tábor
 
All philatelistic clubs ZSF a SČF
 
Philately and collecting postage stamps - www.postoveznamky.sk
Google search

Google search

 
 
Philately and collecting postage stamps - www.postoveznamky.sk
Google translation

Google translation

 
 
Philately and collecting postage stamps - www.postoveznamky.sk
Home Page Philately and collecting postage stamps - www.postoveznamky.sk User's Forum Philately and collecting postage stamps - www.postoveznamky.sk Contacts Philately and collecting postage stamps - www.postoveznamky.sk       Philately and collecting postage stamps - www.postoveznamky.sk Slovenčina / Slovak  
Philately and collecting postage stamps - www.postoveznamky.sk

Latest news and new materials in the section A Stamp From Everywhere (ASFE)

Latest news and new materials in the section  A Stamp From Everywhere (ASFE)

Latest news and new materials in the section A Stamp From Everywhere (ASFE)


Angličtina / English
Use translation by Google Translate (no guarantee).
 
Latest news and new materials in the section  A Stamp From Everywhere (ASFE)   Overview of current news and new materials in the A STAMP FROM EVERYWHERE (ASFE) section which is dedicated to the "a stamp from everywhere" principle of postage stamp collecting.
 


Odborná sekcia Známkové územia (ZZ) je venovaná zbieraniu známok po jedinom kuse zo všetkých známkových území sveta (tiež známkových krajín alebo známkových zemí). Zbieranie známkových území (ZZ) je moderný spôsob zbierania známok a formálne sa zaraďuje do teritoriálnej filatelie. Svojou pestrosťou námetov a odlišným prístupom k zakladaniu zbierky sa však od klasickej teritoriálnej filatelie podstatne líši. V dôsledku týchto odlišností, ktoré umožňujú podstatnú úsporu nákladov, vzniká čoraz väčšia skupina zberateľov, ktorí popri tematickej alebo teritoriálnej zbierke zakladajú i zbierky ZZ. Na Slovensku sa združujú v Slovenskej spoločnosti zberateľov známkových území – ASFE Slovakia.

Pretože naša sekcia, podobne ako okruh zberateľov ZZ, sa rozširuje, rozhodli sme sa aj takouto formou informovať o nových materiáloch, ktoré na stránkach odbornej sekcie Známkové územia (ZZ) pribudli a stále pribúdajú.


_________________________________ AKTUALIZÁCIA SEKCIE Známkové územia (ZZ) _________________________________


Články venované základom a aktuálnym otázkam zbierania ZZČlánky venované typom známok v zábere zberateľov známkových územíČlánky venované konkrétnym známkovým územiamČlánky venované prehľadom známkových území podľa kontinentov, resp. väčších územných celkovVšetky publikované články venované problematike známkových území (ZZ) nájdete v ľavom menu v sekcii Aktuality v podsekcii Články a informácie -> Známkové územia a teritoriálna filatelia.Post a comment

Author: Vojtech Jankovič
Source: www.postoveznamky.sk
Published: 10. 07. 2015 23:37
Updated: 28. 01. 2017 11:40
 
Latest news and new materials in the section  A Stamp From Everywhere (ASFE)

Latest news and new materials in the section  A Stamp From Everywhere (ASFE)
Latest news and new materials in the section  A Stamp From Everywhere (ASFE)
Quotation for each day

Quotation for each day

Quotation for each day

()

Quotation for each day
Philately and collecting postage stamps - www.postoveznamky.sk
  Possibilities of cooperation Terms of Advertisement Contacts
Philately and collecting postage stamps - www.postoveznamky.sk
Copyright (c) 2007-2019 FilaNotes All rights reserved.
Philately and collecting postage stamps - www.postoveznamky.sk