03. 12. 2023

Portal news:
Latest news and new materials in the section A Stamp From Everywhere (ASFE)

Latest news and new materials in the section  A Stamp From Everywhere (ASFE)
Author: Vojtech Jankovič
Source: www.postoveznamky.sk
Published: 10. 07. 2015 23:37
Updated: 28. 01. 2017 11:40

Angličtina / English

Use translation by Google Translate (no guarantee).

Overview of current news and new materials in the A STAMP FROM EVERYWHERE (ASFE) section which is dedicated to the "a stamp from everywhere" principle of postage stamp collecting.

Odborná sekcia Známkové územia (ZZ) je venovaná zbieraniu známok po jedinom kuse zo všetkých známkových území sveta (tiež známkových krajín alebo známkových zemí). Zbieranie známkových území (ZZ) je moderný spôsob zbierania známok a formálne sa zaraďuje do teritoriálnej filatelie. Svojou pestrosťou námetov a odlišným prístupom k zakladaniu zbierky sa však od klasickej teritoriálnej filatelie podstatne líši. V dôsledku týchto odlišností, ktoré umožňujú podstatnú úsporu nákladov, vzniká čoraz väčšia skupina zberateľov, ktorí popri tematickej alebo teritoriálnej zbierke zakladajú i zbierky ZZ. Na Slovensku sa združujú v Slovenskej spoločnosti zberateľov známkových území – ASFE Slovakia.

Pretože naša sekcia, podobne ako okruh zberateľov ZZ, sa rozširuje, rozhodli sme sa aj takouto formou informovať o nových materiáloch, ktoré na stránkach odbornej sekcie Známkové územia (ZZ) pribudli a stále pribúdajú.


_________________________________ AKTUALIZÁCIA SEKCIE Známkové územia (ZZ) _________________________________


Články venované základom a aktuálnym otázkam zbierania ZZČlánky venované typom známok v zábere zberateľov známkových územíČlánky venované konkrétnym známkovým územiamČlánky venované prehľadom známkových území podľa kontinentov, resp. väčších územných celkovVšetky publikované články venované problematike známkových území (ZZ) nájdete v ľavom menu v sekcii Aktuality v podsekcii Články a informácie -> Známkové územia a teritoriálna filatelia.


Author: Vojtech Jankovič

Philatelic partners

POFIS - Postal philatelic service
EXPONET - Virtual international philatelic exhibition
Slovak Society of Olympic and Sports Collectors
Filaso.cz ...or philatelists for themselves
OLYMPSPORT - Czech Association for Olympic and Sport Philately
ZSF - Union of Slovak Philatelists