Pošta: Advent 2016 - www.postoveznamky.sk

100. výročie založenia Slovenského národného divadla

Príležitostná poštová známka venovaná 100. výročiu založenia Slovenského národného divadla v Bratislave.

28. 02. 2020

Príležitostná pečiatka:
Advent 2016

Deň používania: 19. 12. 2016
 
Pošta: DIVINA
Farba: čierna

Príležitostná poštová pečiatka používaná v Divine pripomínajúca Advent 2016.


Textový motív: ADVENT

Obrazový motív: Vianočný záprah.

Filatelistickí partneri

POFIS - Poštová filatelistická služba
EXPONET - Virtuálna medzinárodná filatelistická výstava
Slovenská spoločnosť olympijských a športových zberateľov
Filaso.cz ...alebo filatelisti pre seba
OLYMPSPORT - Česká asociácia pre olympijskú a športovú filateliu
ZSF - Zväz slovenských filatelistov