100. výročie založenia Slovenského národného divadla

Príležitostná poštová známka venovaná 100. výročiu založenia Slovenského národného divadla v Bratislave.

28. 02. 2020

Príležitostná pečiatka:
900 rokov prvej písomnej zmienky o obci Močenok

Deň používania: 13. 09. 2013
 

Príležitostná poštová pečiatka používaná pri príležitosti 900. výročia prvej písomnej zmienky o obci Močenok.
Deň používania: 13. 9. 2013
Pošta: MOČENOK
Farba: čierna
Autor: Jozef Kútny
Textový motív: 900 ROKOV PRVEJ PÍSOMNEJ ZMIENKY / SV. KLIMENT MUČENÍK - PATRÓN OBCE MOČENOK
Obrazový motív: Erb obce Močenok.


Filatelistickí partneri

POFIS - Poštová filatelistická služba
EXPONET - Virtuálna medzinárodná filatelistická výstava
Slovenská spoločnosť olympijských a športových zberateľov
Filaso.cz ...alebo filatelisti pre seba
OLYMPSPORT - Česká asociácia pre olympijskú a športovú filateliu
ZSF - Zväz slovenských filatelistov