Pošta: 90 rokov klubu filatelistov v Žiline - www.postoveznamky.sk

Aktuálne súťažné filatelistické výstavy

Prehľad aktuálnych filatelistických výstav s možnosťou účasti vystavovateľov - členov Zväzu slovenských filatelistov (ZSF).

25. 02. 2020

Príležitostná pečiatka:
90 rokov klubu filatelistov v Žiline

Deň používania: 26. 09. 2011
 
Pošta: ŽILINA 1
Farba: čierna

Príležitostná ručná pečiatka používaná pri príležitosti 90 rokov klubu filatelistov KF 53-19 v Žiline.


Textový motív: * 90 * / ROKOV / KLUBU / FILATELISTOV

Obrazový motív: Zvitková pseudoznámka (s vodorovným zúbkovaním) s nápisom "ŽILINA" a imitáciou perfinu "XC".

Autor: Jozef Salát


Súvisiace podujatia:


Filatelistickí partneri

POFIS - Poštová filatelistická služba
EXPONET - Virtuálna medzinárodná filatelistická výstava
Slovenská spoločnosť olympijských a športových zberateľov
Filaso.cz ...alebo filatelisti pre seba
OLYMPSPORT - Česká asociácia pre olympijskú a športovú filateliu
ZSF - Zväz slovenských filatelistov