Azerbajdžanský mugham (Spoločné vydanie s Azerbajdžanom)

Príležitostná poštová známka Azerbajdžanský mugham (spoločné vydanie s Azerbajdžanom).

02. 10. 2023

Príležitostná pečiatka:
90 rokov klubu filatelistov v Leviciach

90 rokov klubu filatelistov v Leviciach
Deň používania: 05. 10. 2015
 
Pošta: LEVICE 1
Farba: čierna

Príležitostná poštová pečiatka používaná v Leviciach pri príležitosti 90. výročia Klub filatelistov 52-22 pri MsKS LEVICE v Leviciach.


Textový motív: 90 ROKOV KF 1925 - 2015

Obrazový motív: Priečelie hotela Lev v Leviciach.

Odborné sekcie

Filatelistickí partneri

POFIS - Poštová filatelistická služba
EXPONET - Virtuálna medzinárodná filatelistická výstava
Slovenská spoločnosť olympijských a športových zberateľov
Filaso.cz ...alebo filatelisti pre seba
OLYMPSPORT - Česká asociácia pre olympijskú a športovú filateliu
ZSF - Zväz slovenských filatelistov