Prehľad aktuálnych súťažných filatelistických výstav

Prehľad aktuálnych filatelistických výstav s možnosťou účasti vystavovateľov - členov Zväzu slovenských filatelistov (ZSF) - aktualizované 25. 9. 2020

25. 09. 2020

Príležitostná pečiatka:
80 rokov otvorenia železničnej trate v Hornej Štubni

80 rokov otvorenia železničnej trate v Hornej Štubni
Deň používania: 20. 12. 2011
 

Príležitostná ručná pečiatka používaná pri príležitosti 80. výročia otvorenia železničnej trati v Hornej Štubni.
Príležitostná ručná pečiatka
80 rokov otvorenia železničnej trate v Hornej Štubni


Deň používania: 20. 12. 2011
Pošta: Handlová
Farba: čierna
Autor: akad. mal. Rudolf Cigánik
Textový motív: 80 r. / OTVORENIA / ŽELEZNIČNEJ / TRATE / HORNÁ ŠTUBŇA
Obrazový motív: Historická parná lokomotíva.
Zdroj: Slovenská pošta/POFIS


Možnosť získať túto príležitostnú pečiatku


Ak máte záujem o túto príležitostnú pečiatku na poštovom lístku alebo obálke, prosím, pošlite nám požiadavku emailom: filanotes@gmail.com
Filatelistickí partneri

POFIS - Poštová filatelistická služba
EXPONET - Virtuálna medzinárodná filatelistická výstava
Slovenská spoločnosť olympijských a športových zberateľov
Filaso.cz ...alebo filatelisti pre seba
OLYMPSPORT - Česká asociácia pre olympijskú a športovú filateliu
ZSF - Zväz slovenských filatelistov