Miloslav Marčan: KATALOG OKRESNÍCH RAZÍTEK POŠTOVNÍCH ÚRADŮ NA SLOVENSKU A PODKARPATSKÉ RUSI (po roku 1918)

Predstavenie podrobne spracovaného Katalógu okresných pečiatok poštových úradov na Slovensku a Zakarpatskej Ukrajine, ktorého autorom je poštový historik Miloslav Marčan.

13. 02. 2023

Personalizovaný upravený tlačový list (PersUTL):
80 rokov mesta Partizánske 1938 - 2018 (vzor 1)

80 rokov mesta Partizánske 1938 - 2018 (vzor 1)
Deň vydania: 01. 01. 2018
Nominálna hodnota: T2 50g 
Rozmery známky: 32,5 x 26,5 mm + k 32,5 x 26,5 mm
Forma tlačového listu: UTL
Počet známok na tlačovom liste: 8

Personalizovaný upravený tlačový list so známkou 40. výročie založenia ZSF k 80. výročiu vzniku mesta Partizánske 1938 - 2018
Upravený tlačový list:

Personalizovaný upravený tlačový list (PersUTL) 80 rokov mesta Partizánske 1938 - 2018 (vzor 1) (Upravený tlačový list)


Personalizovaný upravený tlačový list (PersUTL) so známkou 40. výročie založenia ZSF k 80. výročiu vzniku mesta Partizánske 1938 - 2018 (vzor 1) je klasifikovaný ako súkromný - objednávka a grafický návrh: KF Partizánske.

_______________________________ . _______________________________

PREDAJ personalizovaného UTL:


Pozrite: Aktuálna ponuka personalizovaných tlačových listov

_______________________________ . _______________________________


Filatelistickí partneri

POFIS - Poštová filatelistická služba
EXPONET - Virtuálna medzinárodná filatelistická výstava
Slovenská spoločnosť olympijských a športových zberateľov
Filaso.cz ...alebo filatelisti pre seba
OLYMPSPORT - Česká asociácia pre olympijskú a športovú filateliu
ZSF - Zväz slovenských filatelistov