Nedeľná filatelistická a numizmatická burza v Bratislave

Pozvanie na pravidelnú filatelistickú a numizmatickú burzu v Bratislave (zmena miesta konania!)

06. 09. 2020

Príležitostná pečiatka:
75. výročie otvorenia pošty Paňa (Nemespann)

75. výročie otvorenia pošty Paňa (Nemespann)
Deň používania: 30. 09. 2017
 
Pošta: VEĽKÝ CETÍN
Farba: čierna

Príležitostná poštová pečiatka používaná vo Veľkom Cetíne pri príležitosti 75. výročia otvorenie pošty Paňa (Nemespann).


Textový motív: 75. VÝROČIE PRVEJ POŠTY PAŇA - NEMESPANN

Obrazový motív: Staroveká pečať obce Paňa.

Filatelistickí partneri

POFIS - Poštová filatelistická služba
EXPONET - Virtuálna medzinárodná filatelistická výstava
Slovenská spoločnosť olympijských a športových zberateľov
Filaso.cz ...alebo filatelisti pre seba
OLYMPSPORT - Česká asociácia pre olympijskú a športovú filateliu
ZSF - Zväz slovenských filatelistov