Ochrana prírody: Vihorlatské vrchy – Hadiar krátkoprstý (Circaetus gallicus)

Príležitostná poštová známka z emisného radu Ochrana prírody venovaná pohoriu Vihorlatské vrchy a zástupcovi ich fauny – hadiarovi krátkoprstému (Circaetus gallicus).

07. 06. 2024

Príležitostná pečiatka:
75. výročie otvorenia pošty Paňa (Nemespann)

75. výročie otvorenia pošty Paňa (Nemespann)
Deň používania: 30. 09. 2017
 
Pošta: VEĽKÝ CETÍN
Farba: čierna

Príležitostná poštová pečiatka používaná vo Veľkom Cetíne pri príležitosti 75. výročia otvorenie pošty Paňa (Nemespann).


Textový motív: 75. VÝROČIE PRVEJ POŠTY PAŇA - NEMESPANN

Obrazový motív: Staroveká pečať obce Paňa.

Filatelistickí partneri

POFIS - Poštová filatelistická služba
EXPONET - Virtuálna medzinárodná filatelistická výstava
Slovenská spoločnosť olympijských a športových zberateľov
Filaso.cz ...alebo filatelisti pre seba
OLYMPSPORT - Česká asociácia pre olympijskú a športovú filateliu
ZSF - Zväz slovenských filatelistov