Celoslovenská filatelistická burza s medzinárodnou účasťou v Leviciach

Pozvanie na veľkú celoslovenskú filatelistickú burzu s medzinárodnou účasťou v Leviciach.

08. 10. 2023

Príležitostná pečiatka:
60 rokov budovy pošty v Leviciach

60 rokov budovy pošty v Leviciach
Deň používania: 13. 07. 2012
 

Príležitostná poštová pečiatka používaná pri príležitosti výročia 60 rokov budovy hlavnej pošty v Leviciach.
Deň používania: 13. 7. 2012
Pošta: LEVICE 1
Farba: čierna
Autor: Adrian Ferda
Textový motív: 60 ROKOV BUDOVY POŠTY
Obrazový motív: Budova hlavnej pošty v Leviciach.


Filatelistickí partneri

POFIS - Poštová filatelistická služba
EXPONET - Virtuálna medzinárodná filatelistická výstava
Slovenská spoločnosť olympijských a športových zberateľov
Filaso.cz ...alebo filatelisti pre seba
OLYMPSPORT - Česká asociácia pre olympijskú a športovú filateliu
ZSF - Zväz slovenských filatelistov