Nové číslo časopisu FIP Flash 136 – JANUARY 2024

Nové číslo informačného časopisu Svetovej filatelistickej federácie FIP Flash.

16. 02. 2024

Príležitostná pečiatka:
50. výročie Šermiarskeho klubu F. Martinenga

50. výročie Šermiarskeho klubu F. Martinenga
Deň používania: 12. 11. 2014
 
Pošta: BRATISLAVA 1
Farba: modrá

Príležitostná poštová pečiatka používaná pri príležitosti 50. výročia založenia Šermiarskeho klubu F. Martinega.


Textový motív: BRATISLAVSKÝ ŠERMIARSKY KLUB F. MARTINEGA / 50. / 1964 VÝROČIE 2014

Obrazový motív: Znak TJ Žižka Bratislava (v hornej časti konská hlava, pod ktorou sú umiestnené prekrížené športové šermiarske zbrane fleuret a šabľa) a v pravej časti súčasný znak BŠK Martinengo (erb mesta Bratislava prekrížený šabľou a kordom).

Tematický popis a súvislosti:

Klub založil v r. 1964 šermiarsky majster Vojtech Artim (tréner moderných päťbojárov na OH v Londýne) pri TJ Žižka Bratislava. TJ Žižka mala v tej dobe 2 oddiely - jazdecký a šermiarsky. Vyrástla tam medzi inými aj 3-násobná olympionička zmš. Katarína Ráczová - Lokšová pod vedením šermiarskeho majstra Dr. Aladára Koglera. Po r. 1989 došlo k odídeniu šermiarskeho oddielu z TJ Žižka, ktorý sa osamostatnil a prijíma názov Bratislavský šermiarsky klub Ferdinanda Martinenga Bratislava. Klub v súčasnosti patrí k najvýznamnejším šermiarskym klubom na Slovensku a zbiera popredné umiestnenia na Slovensku a aj vo svete.


Autor (zdroj) popisu: Marian Linder


Odborné sekcie

Filatelistickí partneri

POFIS - Poštová filatelistická služba
EXPONET - Virtuálna medzinárodná filatelistická výstava
Slovenská spoločnosť olympijských a športových zberateľov
Filaso.cz ...alebo filatelisti pre seba
OLYMPSPORT - Česká asociácia pre olympijskú a športovú filateliu
ZSF - Zväz slovenských filatelistov